Destekleyen Kuruluşlar
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Komiteler
Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Serap Çifçili
  Prof.Dr. Pemra Cöbek Ünalan
   
TAHAD Yönetim Kurulu Prof.Dr. Okay Başak
  Prof.Dr. Nafiz Bozdemir
  Prof.Dr. Vildan Mevsim
  Prof.Dr. Serap Çifçili
  Prof.Dr. Erkan Melih Şahin
  Prof.Dr. Bektaş Murat Yalçın
  Prof.Dr. Altuğ Kut
  Prof.Dr. Cahit Özer
  Dr.Öğr.Üyesi Fatih Özcan
   
Kongre Düzenleme Kurulu Başkan: Prof.Dr.  Mehmet Akman
  Sekreter: Doç.Dr. Çiğdem Apaydın Kaya
  Prof.Dr. Arzu Uzuner
  Doç.Dr. Güzin Zeren Öztürk
  Doç Dr. Hülya Akan
  Doç.Dr. Özlem Tanrıöver
  Uzm.Dr. Emrah Kırımlı
  Uzm.Dr. Sabah Tüzün
  Uzm.Dr. Senem Aslan
  Asst.Dr. Zafer Eren Coşkun
   
Bilimsel Kurul    
  Prof.Dr. Altuğ Kut Dr.Öğr.Üyesi Burcu Kayhan Tetik
  Prof.Dr. Arzu Uzuner Dr.Öğr.Üyesi Elif Ateş
  Prof.Dr. Ayfer Gemalmaz Dr.Öğr.Üyesi Engin Ersin Şimşek
  Prof.Dr. Berrin Telatar Dr.Öğr.Üyesi Esra Meltem Koç
  Prof.Dr. Erkan Melih Şahin Dr.Öğr.Üyesi Fatih Özcan
  Prof.Dr. Mehmet Akman Dr.Öğr.Üyesi Gülseren Pamuk
  Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Eminsoy
  Prof.Dr. Nilgün Özçakar Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Çetin
  Prof.Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Elbi
  Prof.Dr. Recep Erol Sezer Dr.Öğr.Üyesi Memet Taşkın Egici
  Prof.Dr. Seçil Günher Arıca Dr.Öğr.Üyesi Sanem Nemmezi Karaca
  Prof.Dr. Vildan Mevsim Dr.Öğr.Üyesi Şevin Demir
  Prof.Dr. Yeşim Uncu Uzm.Dr. Didem Kafadar
  Doç.Dr. Ayşe Palandüz Uzm.Dr. Ediz Yıldırım
  Doç.Dr. Ayşen Fenercioğlu Uzm.Dr. Gizem Limnili
  Doç.Dr. Hatice Kurdak Uzm.Dr. Işık Gönenç
  Doç.Dr. Nil Tekin Uzm.Dr. Neslişah Tan
  Doç.Dr. Özlem Ciğerli Uzm.Dr. Senem Aslan
  Doç.Dr.Özlem Tanrıöver Uzm.Dr. Yılmaz Sezgin
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

© 2016 Her hakkı saklıdır.