Destekleyen Kuruluşlar
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Bilimsel Program 
FİNAL AHAG 14 BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 11 Nisan 2019, Perşembe
09:00-09:30 Kayıt
09:30-18:00 
 
09:30-17:30
Kurslar
 
Çalıştay
Niteliksel Araştırmalar
Niceliksel Araştırmalar
SPSS Eğitimi
Community-Oriented Primary Care (COPC): is it a dream or can it become reality in Turkish Primary Care? Moderator: Prof. Jan De Maeseneer
12 Nisan 2019, Cuma
08:30-09:00 Kayıt
09:00-10:00 Açılış Konuşmaları
Dernek Başkanı Prof.Dr. Okay Başak
Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Pemra Ünalan
Prof.Dr. Serap Çifçili
İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu
Dekan Prof. Dr. Hakan Gündüz (katılmaları durumunda)
Rektör Prof. Dr. Erol Özvar (katılmaları durumunda)
10:00-11:00 Konferans Multimorbidity, Goal-orientsed Care and Equity: A Complex Research Agenda
Moderatör Prof. Dr. Mehmet Akman
  Konuşmacı Prof.Em Jan De Maeseneer, MD, PhD
11:00-11:30 Ara
  PARALEL OTURUM 1
11:30-13:00 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Pemra Ünalan
Prof.Dr. Berrin Telatar
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Hatice Kurdak
11:30-11:45 Adana’da Aşı Reddi Nedenleri ve Aşılar ile İlgili Görüşler
Muhammet Hasar, Nafiz Bozdemir
11:45-12:00 Sağlık Hizmetlerinde Ekip Olabilmek ve Empati
Özden Gökdemir, Seval Yaprak, Ülkü Bulut
12:00-12:15 Gestasyonel Diabetes Mellitus Taramasında Önerilen Oral Glukoz Tolerans Testinin Gebelerde Yaptırılmasının Önündeki Engeller
Dilara Yıldız, Ümit Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner, Kazım Emre  Karaşahin
12:15-12:30 Diyabet Hastalarının Evde Kan Glikoz Takibinde Kullandıkları Glukometrelerin Doğru Ölçüm Performanslarının Değerlendirmesi
Çetin Akın, Makbule Neslişah Tan, Vildan Mevsim
12:30-12:45 Uriner İnkontinansı Olan 45-65 Yaş Arası Kadınların Yaşadığı Güçlükler ve Bu Durumun Yaşam Kalitesine Etkisi
Nurgül Doğanay, Kenan  Topal, Hüseyin Aksoy, Hatice Velipaşaoğlu
12:45-13:00 Üniversite Öğrencilerinde Ortoreksiya Nervosa ve Sosyal Medya Kullanımı İlişkisi
İclal Esen, Gülseren Pamuk
11:00-11:30 Ara
  PARALEL OTURUM 2
11:30-13:00 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanları Prof.Dr. Arzu Uzuner
Prof.Dr. Seçil Günher Arıca
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Güzin Zeren Öztürk
11:30-11:45 Evde Sağlık Hizmeti Alan Yaşlı Hastalarda Beslenme Durumu
Tuba Sürücü, Ümit  Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner
11:45-12:00 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Retinopati Farkındalığının Değerlendirilmesi
Ayşe Taşci, Fatih Özcan, Hüseyin Elbi, Süleyman Sami İlker 
12:00-12:15 15-49 Yaş Arası Kadınlarda Aile Planlaması Yöntemlerinin Seçimine Yönelik Etkililik Araştırması
Merve Uygunsoy, Nilgün Özçakar
12:15-12:30 Palyatif Bakım Servisinde Tedavi Gören Hastaların Bakımverenlerinin Değerlendirilmesi
Ülkü Bulut, Özden Gökdemir, Seval Yaprak, Olgu Aygün
13:00-14:00 Öğle Yemeği
  PARALEL OTURUM 1
14:00-16:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof.Dr. Nafiz Bozdemir
Bilimsel Sekreter  
14:00-14:20 Hastalara Verilen Evde Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminin Kan Basıncı Takipleri Üzerine Etkisi
Burcu Başaran Güngör, Memnune Çiğdem Apaydın Kaya
14:20-14:40 Hastaların Perspektifinden Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminin Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumuna Katkısı
Sabah Tüzün, Mehmet Akman, Mustafa Reşat Dabak, Mehmet Sargın, İlhami Ünlüoğlu, Sibel Sakarya
14:40-15:00 Birinci Basamakta Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Ego Durumlarına Göre Ortak Karar Verme Beklentilerinin İncelenmesi
Genco Görgü, Vildan Mevsim
15:00-15.20 Geriatri Polikliniği’ne Başvuran Hastaların Beslenme Alışkanlıkları Ve Besin Ögesi Alımının Değerlendirilmesi
Pelin Cin, Özlem Tanrıöver, Hakan Yavuzer, Deniz Suna Erdinçler
15:20-15:40 Tütün Kullanımını Bırakmayı Düşünen Hastaların Tütün Kullanımına İlişkin Temel Davranış Özellikleri
Olesya Aksel, Okay Başak
15:40-16:00 0-2 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Emzirme Durumları Ile Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Duygu Ayhan Başer
  PARALEL OTURUM 2
14:00-16:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Vildan Mevsim
Prof.Dr. Erkan Melih Şahin
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Çiğdem Apaydın Kaya
14:00-14:20 Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Depresyon ve Anksiyete İle İlişkisi
Başak Korkmazer, Erkan Melih Şahin, Mehmet Göktuğ Kılınçarslan
14:20-14:40 Bir Aile Hekimliği Biriminde 24-28 Haftalık Gebelerde OGTT Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Seval Sarıkaya, Ayfer Gemalmaz
14:40-15:00 60 Yaş Üstü Kişilerde Başarılı Yaşlanma İle Yaşam Kalitesi Ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Ahmed Faruk Yoldaş, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
15:00-15.20 İzmir İl Merkezindeki 13-60 Ay Arası Çocukların Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Prevalansının Belirlenmesi
Özlem Işın, Mehtap Kartal
15:20-15:40 Obez ve Obez Olmayan Bayanlarda Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi  (Kısa ve Uzun Form)  Kullanılarak Aktivitenin Araştırılması
Serpil Çeçen
16:00-16:30 Ara
  PARALEL OTURUM 1
16:30-17:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof.Dr. Recep Erol Sezer
Prof.Dr. Yeşim Uncu
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Nil Tekin
16:30-16:50 D Vitamini Eksikliğinde Kişiye Özel Standardize Edilmiş Güneş Banyosunun Etkisi: Kontrollü Müdahale Çalışması
Nurcihan  İdikut, Pemra  Cöbek Ünalan, Nazire Öncül Börekçi
16:50-17:10 ETansiyon Akıllı Telefon Uygulamasının Hipertansiyon Kontrolüne Etkisi
Emre Yılmaz, Arzu Uzuner, Mensur Bajgora, Buket Doğan, Zehra Aysun Altıkardeş, Burçin Kavaklı Geriş, Esra Akdeniz
17:10-17:30 Tip 2 Diyabet Hastalarını Tanı, Tedavi ve Takibinde Aile Sağlığı Merkezlerinin Yeri
İkbal Hümay Arman, Yusuf Arman, Zeynep Ayaz, Çiğdem Apaydın Kaya
  PARALEL OTURUM 2
16:30-17:30 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof.Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Ayşen Fenercioğlu
16:30-16:45 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Masa Başı Çalışan Kadın İdari Personel ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne Herhangi Bir Sebeple Başvuran Ev Kadınlarının Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Karşılaştırılması
Tuğba Arpa, Nurver Sipahioğlu
16:45-17:00 65 Yaş Üstü Bireylerde Kırılganlık Durumuna Göre Sarkopeni Prevalansı Ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi
İrem Elatik Ülker, kağan Kunt, Fatma Nur Baldan, Esra Meltem Koç, Gülseren Pamuk, Melih Kaan Sözmen
17:00-17:15 Diyabetes Mellitus ve Prediyabet Hastalarının Yaşam Tarzı Değişikliği Konusundaki Bilgi Düzeyi, Tutum Ve Kan Şekeri Regülasyonunun Diyabet Eğitimi Öncesi Ve Sonrası İncelenmesi
Feyzanur Erdem, Pınar Özmen, Erva Üçüncü, Seçil Arıca
17:15-17:30 Geriatrik Hastalarda Komorbidite İndeksi  Ile Geriatrik Sendrom Varlığı Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri İlişkisinin Değerlendirilmesi
Didem Kafadar, Canan Akbulut
13 Nisan 2019, Cumartesi
  PARALEL OTURUM 1
09:00-10:30 Devam Eden Araştırma Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Mehmet Akman
Prof.Dr. Ayfer Gemalmaz
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Hülya Akan
09:00-09:15 Birinci Basamak Hekimlerinin Yaşlı İhmal ve İstismarı Konusundaki Farkındalıkları ve İstismarı Araştırma Düzeyleri
Özge  Özokcu Gürel, Gizem Limnili, A. Dilek Güldal
09:15-09:30 Aile Sağlığı Merkezlerinde Hemoglobin Hasta Başı Tanı Testi Uygulanmasının Hasta Yakını Ve Uygulayıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi
Oktay Sağlam, Arzu  Uzuner
09:30-09:45 Antalya 07.05.045 Nolu Aile Hekimliği Birimi’nde 30-65 Yaş Kadınlarda HPV Taramaları Çalışması
Levent Tuna  Şengöz, Nilüfer  Kaştan Eser, Tuğba Çalışkan
09:45-10:00 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi: 150 Vakalık Tek Merkez Deneyimi
Fatih İnci, Süleyman Ersoy, Habibe İnci, Murat Acat4, Fatih Karataş
10:00-10:15 Bir E-ASM’ye Kayıtlı Kişilerin Öncelikli Sağlık Problemleri ve Sağlık Hizmetine Toplum Katılımı İle İlgili Görüşleri
Havva Nur Özekici, Onur Kara, Aylin  Atasoy, Mesut Koldaş, Malak Alsultan, Mehmet  Akman
10:15-10:30 Aile Sağlığı Merkezlerimize Başvuran Kronik Hastalığı Olan ve Olmayan Bireylerde Bedensel Endişe Bozukluğu Sıklığı
Elifnur Ertaş, Gizem Limnili, A. Dilek Güldal
10:30-11:00 Ara
  PARALEL OTURUM 2
09:00-10:30 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Okay Başak
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Burcu Kayhan Tetik
09:00-09:15 Aile Hekimliği Kimliği Ölçeği Geliştirilmesi
Duygu  Üstünol, Ismail  Kasım, Adem  Özkara
09:15-09:30 Kocaeli Üniversitesi Medikososyal Polikliniğine Herhangi Bir Nedenle Başvuran 18-25 Yaş Arası Hastaların Lipid Profili Ve Kardiyovasküler Risklerinin Değerlendirilmesi
Cemal  Uyan, Tuncay Müge  Alvur
09:30-09:45 Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Ofis Kan Basıncı Ölçümü Ile Evde Yapılan Kan Basıncı Takiplerinin Karşılaştırılması
Güzin Zeren Öztürk, Saliha Buşra Aksu, Burcu Demirbaş
09:45-10:00 Dokuz Eylül Üniversitesine Bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerinde Yaşamın İlk Yılında Verilen Demir, D Vitamini Desteği Ve Beslenme Özelliklerinin Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi
Ediz Yıldırım, Genco  Görgü, Çetin  Akın, Vildan  Mevsim
10:00-10:15 Ümraniye İlçesinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Başvuran Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Incelenmesi
Nuseybe Akbal, İlknur Kavcı Kokar
10:15-10:30 Üniversite Öğrencilerinde Sigara Bağımlılık Düzeyi  Ve Ekspiryum Havasındaki Karbonmonoksit Düzeyi Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi
Fatma Nur  Baldan, Esra Meltem  Koç, Melih Kaan  Sözmen
10:30-11:00 Ara
11:00-12:00 Konferans   Elektronik Hasta Kayıtlarının Birinci Basamak Araştırmalarında Kullanımı
Oturum Başkanı Prof. Dr. Pemra Ünalan
Konuşmacı Prof. Dr. Sibel Sakarya 
12:00-13:00 Forum Birinci Basamakta Araştırma Yapmanın Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri 
Oturum Başkanı Prof. Dr. Serap Çifçili
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 POSTER OTURUMU
1. Grup Oturum Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Eminsoy
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Elif Ateş
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Gizem Limnili
14:00-14:10 Birinci Basamakta Takip Edilen, 40 Yaş Üstü Diz Osteoartritli Hastaların Ruhsal Durum Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Cumali Kolkıran,Kenan Topal,Hüseyin Aksoy
14:10-14:20 Görüşme ve İlişkisel Empati Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Özge Oğulata Anıl,Nafiz Bozdemir
14:20-14:30 Gaziemir 11 No’Lu Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’Ne Kayıtlı 40 Yaş Ve Üzeri Hastaların SCORE Risk Değerlendirme Modeline Göre Kardiyovasküler Risk Düzeyleri Ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki
Ayşe Özge Altın,Vildan Mevsim,Bilal Durmaz,Erhan İlhan
14:30-14:40 Kişisel Sağlık Değerlendirmesi Ve İlişkili Faktörler
Esra Coşar Çobanlar,Fatih Özcan,Hüseyin Elbi
14:40-14:50 Hürriyet Easm Başvuran Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Evde Kan Glukoz Takibi Sıklığı Ve Hba1c İlişkisi
Umut Burak Ünal,Seçil Günher Arıca
14:50-15:00 Aşerme Yaşantı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sema Kılıç, M. Neslişah Tan, Vildan Mevsim
2. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr.Özlem Tanrıöver
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Gülseren Pamuk
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr.Işık Gönenç
14:00-14:10 Birinci Basamakta Kayıtlı Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Ruhsal Hastalık Ve Sosyal Destek Durumlarının Araştırılması
Sevilay Tuna Çökük,Kenan Topal,Hüseyin Aksoy,Funda Öcalan
14:10-14:20 Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesinin Mental İyi Oluş İle İlişkisi
Melda Muraz,Nafiz Bozdemir
14:20-14:30 Easm’ye Başvuran 0-5 Yaş Arası Çocukları Olan Ebeveynlerin Ateş Yönetiminin Değerlendirilmesi
Öznur Herdem Kaçar,Fadime Tatari,Mehtap Kartal
14:30-14:40 Yaşlı Bireylerin Sosyal Yaşamı Ve Yalnızlık Duyguları Ile Hizmet Aldıkları Aile Hekimlerinin Bu Konuya Dair Farkındalığının Karşılaştırması
Özge Ceyla Üstündağ,Fatih Özcan,Erol Ozan
14:40-14:50 Diyabet Hastalarının Diyabetik Ayak Bakımı Konusunda Verilecek Eğitimden Sonra Bilgi Tutum Verndavranışlarındaki Değişiklerin Değerlendirilmesi
Enver Bakmaz, Seçil Günher Arıca
14:50-15:00 S.B.Ü. Okmeydanı Suam’da Görev Yapan Yardımcı Sağlık Personelinde Bel Ağrısı Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Mücahit Göktaş,Abdulkadir Alğan,Ömer Faruk Akpınar,Hüseyin Can Özdemir,Seçil Günher Arıca
3. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Özlem Ciğerli
Bilimsel sekreter Dr.Öğr.Üyesi Esra Meltem Koç
14:00-14:10 Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinde Halen Hükümlü/Tutuklu Kalanların Ruhsal Hastalık Riski Ve Anksiyete Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
Özay Tartar,Hüseyin Aksoy,Kenan Topal,Kayhan Süreyya İşgüzar
14:10-14:20 Annelerin HPV Aşısına Yönelik Bilgi, Tutum Ve Davranışlarına Eğitimin Etkisi
Şerife Ekersular,Hatice Kurdak
14:20-14:30 3 Ay – 4 Yaş Arası Çocukları Olan Ebeveynlerin Yüksek Ateş Yönetme Davranışları
Aysel Akdoğan Köken,Ece Alıcı,Vildan Mevsim
14:30-14:40 Planlanmamış Gebeliklerin Aile Üzerine Etkileri
Fatma Durmuş,Çiğdem Apaydın Kaya,Pemra Cöbek Ünalan
14:40-14:50 Aile Hekimliği Polikliniklerine Başvuran Sigara İçen Bireylerde Sigara Bırakmaya Hazır Olma Durumu Ve Bununla İlişkili Faktörlerin Saptanması
Merve Yalçınkaya,Mehmet Taşın Eğici,Emine Zeynep Tuzcular Varol
14:50-15:00 Sağlık Çalışanlarında Nomofobinin Değerlendirilmesi
Muhammet Tüter,Hüseyin Acar,Seçil Günher Arıca
4. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Ayşe Palandüz
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Elbi
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Emrah Kırımlı
14:00-14:10 Diyabetik Ayak Hastaları Ve Bakım Verenlerine Uygulanan Eğitim Ve İzlemin Tükenmişlik Üzerine Etkisi
Yıldız Kızılay, Güzel Dişçigil
14:10-14:20 Çinko  Eksikliği Sonucu Görülen Dermatoz Ve İshal Ile Seyreden Bir Akrodermatitis Enteropatika Vakası
Banu Çiçek Uvaçin, Nilüfer Kıdış, Vildan Mevsim
14:20-14:30 Bel Ağrısı Yakınması Olan Asistan Hekimlerde Kinesio Bantlama Tekniğinin Etkinliğinin Araştırılması
Emine Gizem Tabar, Tuğba Günay, Nilgün Özçakar
14:30-14:40 Sigara İçen Psikiyatrik Hastalarda Motivasyonel Görüşmenin Sigara İçme Davranışı Üzerine Etkisi
Müslime Gümüş Ersoy, Saliha Serap Çifçili
14:40-14:50 S.B.Ü. Okmeydanı Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde Pnömoni Teşhis Edilen Çocuklarda Tedavi Başarısının Göstergesi Olarak Serum C-Reaktif Protein Ve Lökosit Düzeylerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması
Ebru Ünür, Seçil Günher Arıca
14:50-15:00 Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hürriyet Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 5-18 Yaş Nüfusta Periyodik Sağlık Muayenelerinin Değerlendirilmesi
Gizem Yeşiltepe, Seçil Günher Arıca
5. Grup Oturum Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Fatih Özcan
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Ülkü Bulut
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Yılmaz Sezgin
14:00-14:10 Aydın İli Efeler İlçesi Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 65 Yaş Üstü Kişilerde Demans Riski Ve İlişkili Faktörler
Betül Yılmaz, Güzel Dişçigil
14:10-14:20 Ebeveynlerin Anksiyete Durumları Ile Çocuklarının Sağlığı Konusundaki İnançları
Azer Ay, Ayşe Aydemir, Özge Özokcu Gürel, Elifnur Ertaş, Nilgün Özçakar
14:20-14:30 Alopesi Tedavisine Yeni Yaklaşım: Sarımsak!
Burcu Kahyan Tetik, Nur Paksoy
14:30-14:40 Adölesanlarda Uyku Kalitesi Ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Zehranur Ünal, Çiğdem Apaydın Kaya
14:40-14:50 Hemodiyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi Ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ceren Akkol, Gürçağ Özder, Özden Gökdemir
6. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Nil Tekin
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Engin Ersin Şimşek
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Sabah Tüzün
14:00-14:10 Dermatolojik Yakınması Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi, Depresyon Ve Anksiyete Durumu
Esma Atıcıöz, Ayfer Gemalmaz
14:10-14:20 Birinci Basamağa Başvuran Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Bilgi Ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Nilüfer Kıdış, Banu Çiçek Uvaçin, Mehtap Kartal
14:20-14:30 Obez Ve Morbid Obez Bireylerde Gece Yeme Sendromu Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler
Yasin Kara, Sabah Tüzün, Can Öner, Engin Ersin Şimşek
14:30-14:40 Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonu Semptomlarında Annelerin Tutum ve Davranışları
İkbal Hümay Arman, Çiğdem Apaydın Kaya
14:40-14:50 Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Yaşam Tarzı Değişikliklerine Uyumun Glisemi Regülasyonu Ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Ümit Kaplan, Ümit Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner
14:50-15:00 18-65 Yaş Arası Bireylerde Tütün Ürünleri Farkındalığı, Tütün Ürünü Etkilenim Tipleri İle Co Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Dilara Türköz, Güzin Zeren Öztürk
7. Grup Oturum Başkanı Doç Dr. Hülya Akan
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Sanem Nemmezi Karaca
14:00-14:10 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastalarda Birincil Koruyucu Sağlık Hizmetleri İle İlgili Bilgi Düzeyi Ve Davranışlar-Bağışıklama İle İlgili İlk Sonuçlar
Melih Andiç, Güzel Dişçigil
14:10-14:20 Erişkin Bireylerin Kronotipleri Ile Kan Basıncı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayşe Aydemir, Makbule Nelişah Tan, Vildan Mevsim
14:20-14:30 Kronik Venöz Yetmezlik Hastalarında Tedavi Öncesi Ve Tedavi Sonrası Yaşam Kalitesi Değerlendirilmesi
İyigün Gedik, Nurver Tufaner Sipahioğlu, Ahmet Kürşat Bozkurt
14:30-14:40 Birinci Basamakta Hipertansiyon Hastalarının Antihipertansif İlaç Kullanım Özellikleri
Orkun Celil Sel, Arzu Uzuner
14:40-14:50 Postmenopozal Kadınlarda Osteoporotik Kırık Riskinin Değerlendirilmesi
Aldulkadir Alğan, Seçil Günher Arıca
14:50-15:00 Sigara İçen Ve İçmeyen Bireylerde Dispepsi Ve Helicobacter Pylori Sıklığı Ve D Vitamini Düzeyi İle İlişkisi
Mahmut Sami Demir, Kamile Marakoğlu
8. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Hatice Kurdak
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Çetin
Sunum Değerlendirme Uzm.Dr. Neslişah Tan
14:00-14:10 Aydın Efeler İlçesinde Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Başvuran Hastaların Sağlık Arama Davranışları Ve İlişkili Etkenler
Emine Kırmızıgül, Okay Başak
14:10-14:20 Lise Öğrencilerinde Dijital Oyun Türlerinin Öfke Davranışı Üzerine Etkisinin Araştırılması: Kesitsel Çalışma
İsmail Cebeci, Yasin Serim, Vildan Mevsim
14:20-14:30 Dı̇yabetı̇k Bireylerde Dı̇slı̇pı̇demı̇ Oluşumunda Bel Çevresi̇, Vı̇seral Yağlanma Ve Beden Kitle İndeksı̇nı̇n Belı̇rleyı̇cı̇lı̇ğı̇
Kağan Kunt, Fatma Nur Baldan, İrem Elatik Ülker, Esra Meltem Koç, Gülseren Pamuk, Melih Kağan Sözmen
14:30-14:40 Preterm Bebeklerin İzlemlerinde Aile Hekimlerinin Yaklaşımları: İstanbul Örneği
Zafer Eren Coşkun
14:40-14:50 Ana Şikayet Olarak Halsizlik, Yorgunluk ile Somatizasyon Arasındaki İlişki
Zeynep Ayaz, Pemra Cöbek Ünalan
14:50-15:00 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Sigara Bırakma Başarısı
Ahmet Şengün, Ayfer Gemalmaz
9. Grup Oturum Başkanı Prof.Dr. Nafiz Bozdemir
Bilimsel Sekreter Uzm.Dr. Hüseyin Aksoy
Sunum Değerlendirme Uzm. Dr. Ayşe Özge Altun
14:00-14:10 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Hastalarda Anal Semptomların Sıklığı
Fatih Özbay, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
14:10-14:20 İzmir İlindeki Aile Hekimlerinin, 0-3 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerle Çocuklarının Uyku Durumları Hakkında Konuşma Davranışı
Ece Saykan Baltacı, Zeynep Ertuğrul, Fadime Tatari, Öznur Herdem Kaçar, Nilgün Özçakar
14:20-14:30 Adana Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniğine Başvuran Non-Sirotik Kronik Viral Hepatit B’li Hastalarda Ve İnaktif Hbsag Taşıyıcılarında Kronik Hastalık Uyumunun Ve Çift Uyumunun Yaşam Kalitesine Etkisi
Ayşenur Ülger, Hüseyin Aksoy, Kenan Topal
14:30-14:40 Statin Kullanımına Etki Eden Faktörler
Elif Serap Esen, Osman Sağsöz, Güzin Zeren Öztürk
10. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Çiğdem Apaydın Kaya
Bilimsel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Memet Taşkın Egici
Sunum Değerlendirme Uzm. Dr. Didem Kafadar
14:00-14:10 Aşı Karşıtlığı Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi
Banu Sarıgül, Erkan Melih Şahin, Çetin Toraman, Mehmet Göktuğ Kılınçarslan
14:10-14:20 Gebelik Aralığına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Nadire Rümeysa Özmen, Tolga Günvar
14:20-14:30 Erişkin Hatalarda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kullanması Üzerine Etkisi
Ömer Faruk Akpınar, Seçil Günher Arıca
14:30-14:40 İstanbul Anadolu Yakası 1.Bölge Başkanlığı Hizmet Alanındaki İlçelerde Bulunan Asm’lerde Çalışan Aile Hekimlerinin Mesleki Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
Merve  Er, Sena Nur  Keskin, Zeynep Selin  Şahin, Ceren  Tosun, Pemra  Cöbek Ünalan
11. Grup Oturum Başkanı Doç.Dr. Güzin Zeren Öztürk
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökdemir
Sunum Değerlendirme Uzm. Dr. Canan Akbulut
14:00-14:10 Koah’lı Hastalarda Beslenme Durumunun Yaşam Kalitesi   Ve Hastalık Düzeyi İle İlişkisi
Öznur Yeşil, Erkan Melih Şahin, Mehmet Göktuğ Kılınçarslan
14:10-14:20 Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’ne Başvuran Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye Uyum Öz Etkililiği Ile Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin Saptanması
Ece Alıcı, Aysel Aydoğan Köken, Vildan Mevsim
14:20-14:30 Annelerin Çocuklarının Ağırlık Durumları Üzerindeki Algısı
Onur Bakıcı
14:30-14:40 Hürriyet Okmeydanı Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 40 Yaş Üzeri Erkek Hastaların Kardiyovasküler Risk Değerlendirilmesi
Zekiye Pelin Yağan, Seçil Günher Arıca
14:40-14:50 Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Hürriyet Eğitim Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Nüfusta Tip 2 Diyabetes Mellitus Riski Değerlendirmesi
Hüseyin Acar, Seçil Günher Arıca
15:00-16:00 Bir Projem Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nafiz Bozdemir
  Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Hasta Merkezli Klinik Yaklaşımın Öğrenilmesi ve Değerlendirilmesi
Okay Başak, Dilek Güldal, Tolga Günvar
16:00-16:30 Ara
  PARALEL OTURUM 1
16:30-17:30  Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Arzu Uzuner
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Özlem Ciğerli
16:30-16:50 Birinci Basamakta Spora Katılım Öncesi Sağlık Değerlendirmesi
Merve Dursun, Esra  Bilir, Kubilay Kaymaz, Sibel Sakarya2                                                      
16:50-17:10 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Bölüm, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Çalışanlarının D Vitamini Eksikliği Prevalansı ve İlgili Faktörlerin Belirlenmesi
Nazire Öncül Börekci, G.Pemra Ünalan
17:10-17:30 Sağlık Çalışanlarında Depresyon Riski ile Yaşam Doyumunun İlişkisi
Meltem Dinç, Güzel  Dişcigil
  PARALEL OTURUM 2
16:30-17:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof.Dr. Altuğ Kut
Bilimsel Sekreter Doç.Dr. Gökhan Eminsoy
16:30-16:50 Samsun İlindeki Bazı Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarında Memnuniyet Düzeyi ve Tükenmişlik Durumu
Onur Öztürk, Eylem Işık Uyar, Mustafa Ünal, Gülşah Öztürk, Ali Timuçin Atayoğlu5                                                                    
16:50-17:10 Üniversiteye Başlayan Öğrencilerde Aile Yapısı ve Sosyal Görünüş Kaygısının Yeme Bozukluğu Riski ile Olan İlişkisi
Ahmet Öztürk, Gizem Limnili, Mehtap Kartal
17:10-17:30 Yenidoğanlarda Evde Pasif Sigara Dumanına Maruziyete Etki Eden Sosyal Faktörler
Binali  Çatak, Can  Öner, Sevinç  Sütlü
17:30-18:00 KAPANIŞ OTURUMU

 
 

© 2016 Her hakkı saklıdır.