15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Bilimsel Program

AHAG15 BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
 
 

 

 21 Kasım 2019, Perşembe
09:00 Kayıt Masası Açılış
09:30-18:00 Kurslar Niteliksel Araştırmalar
Niceliksel Araştırmalar
SPSS Eğitimi
Proje Döngüsü Yönetimi
    Aile Hekimliği Akademisi Proje Toplantıları
22 Kasım 2019, Cuma
08:30 Kayıt Masası Açılış
09:00-10:00 Açılış Konuşmaları
Dernek Başkanı Prof. Dr. Okay Başak
Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Yeşim Uncu
Prof. Dr. Erkan Melih Şahin
Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya (katılmaları durumunda)
Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz (katılmaları durumunda)
10:00-11:00 Konferans Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Usul ve Esasları
Moderatör Prof. Dr. Nafiz Bozdemir
  Konuşmacı Uzm. Dr. Özgür Erdem
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
11:00-11:30 Ara
  PARALEL OTURUM 1
11:30-13:00 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Arzu Uzuner
Prof. Dr. Yeşim Uncu
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Emine Neşe Yeniçeri
11:30-11:45 Aile Hekimlerinin Tek Hekim Sağlık Raporları Ile İlgili Düşünceleri: Niteliksel Bir Araştırma
İkbal Hümay Arman, Yusuf Arman, Çiğdem Apaydın Kaya
11:45-12:00 Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Ile Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin Değerlendirilmesi
İncilay Bengü Çulha, Neslişah Tan, Hüseyin  Erdoğan, Mehmet  Yeral, Vildan Mevsim
12:00-12:15 Birinci Basamakta Sık Kullanılan İlaçların, Polifarmasi ve İlaç-İlaç Etkileşimleri Açısından Değerlendirilmesi: Hekimlerin Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin Geliştirilmesi
Fatma Türkyön, Funda Yıldırım Baş, Mehtap Savran
12:15-12:30 İnflamatuvar Bağırsak Hastalarının Yaşam Kaliteleri Üzerinde Sigara Kullanımının Etkileri
Yıldız Kıraç, Bektaş Murat Yalçın, Mustafa  Ünal, Esra Yalçın
12:30-12:45 Gebelik Döneminde Demir Eksikliği İle Takip Edilen Gebelerde Postpartum Dönemde Anksiyete ve Depresyon Risk Değerlendirilmesi
Ayşe Nur Gül, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
12:45-13:00 Yapay Zeka Mimarileri Kullanılarak Prematür Bebeklerde Erken Çocukluk Dönemi Mental Motor Gelişiminin Değerlendirilmesi
Songül Taştan Çelik, Burcu Kayhan Tetik, Filiz  Özdemir, İlknur Ucuz, Yeşim  Aksoy Derya
11:00-11:30 Ara
  PARALEL OTURUM 2
11:30-13:00 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan 
Prof. Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Ekrem Orbay
11:30-11:45 Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Mezunlarının Hekime Yönelik Şiddet Olayları Karşısında Şiddet Algıları, Gelecek Beklentileri, Umutsuzluk ve Tükenmişlik Düzeyleri
Berna Hafızoğlu, Nazan Karaoğlu
11:45-12:00 Birinci Basamakta (Aile Hekimliğinde), Aile Hekimlerinin, Aile Sağlığı Elemanlarının Aşılama Programları, Aşı Reddi Konularında Bilgi Tutum ve Davranış Araştırması
Asuman Fatma Kaplan Yılmaz, Burcu Kayhan Tetik, Engin Burak Selçuk
12:00-12:15 Sigara Kullanmayanlar Nasıl Sigaraya Başlamıyor? Teori Geliştirme Çalışması
Çetin Akın, Neslişah Tan, Vildan Mevsim
12:15-12:30 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Nikotin Bağımlılığı ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Özgün Arslan, Cihan Coşkuntuncel, Banu Sarıgül, Yusuf Haydar Ertekin
12:30-12:45 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Fitoterapi Kullanımı ve Bu Konudaki Bilgi ve Davranışları
Ahmed Faruk Yoldaş
12:45-13:00 İnternet Üzerinden Satış Yapılan Sigara Bırakma Ürünleri Ne Kadar Bilimsel?
Esra Yalçın, Bektaş Murat Yalçın 
13:00-14:00 Öğle Yemeği
  PARALEL OTURUM 1
14:00-15:40 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Müge Alvur
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Yasemin Çayır
14:00-14:20 Adolesanlarda Emosyonel Yeme ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
Zehranur Ünal, Çiğdem Apaydın Kaya
14:20-14:40 Klinik Nöbet Tutmanın Aile Hekimliği Asistanlarının ACTH, Kortizol ve Beyaz Küre Sayılarını Üzerindeki Etkileri
Bektaş Murat Yalçın, Tuğçe Yılmaz, Esra Yalçın, Mustafa Ünal
14:40-15:00 Aile Sağlığı Merkezine Gelen Hastalarda Cilt Kanseri Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Pınar Döner Güner, Yalçın Akgün, Cahit Özer
15:00-15.20 Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Çocukluk Çağı Astım Olgularında Farmakoterapinin Incelenmesi
Ömer Ataç, Volkan Aydın, Narin Akıcı, Ahmet Akıcı
15:20-15:40 Antropometrik ve Bioempedans Yöntemi ile Yapılan Vücut Analizinden Elde Edilen Verilerin Score Türkiye İle İlişkisi
Damla Anar, Başak Korkmazer, Fatih Yurdakul, Dilan Özer, Erkan Melih Şahin
  PARALEL OTURUM 2
14:00-15:40 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Adem Özkara
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Kenan Topal
14:00-14:20 Lohusalık Dönemi ve Birinci Basamakta Lohusa İzleminin Yeri
Sümeyye  Akatay, Pemra Cöbek Ünalan 
14:20-14:40 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Genel Empati Düzeyleri ile Hekimlik Empati Becerilerinin Karşılaştırılması ve Tıp Eğitimi Boyunca Empati Düzeylerindeki Değişimin Değerlendirilmesi
Özge Akgün, Melahat  Akdeniz, Ethem  Kavukcu, Hasan Hüseyin  Avcı
14:40-15:00 Tıp Fakültesi Çalışanlarının Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Görüşleri
Arzu Ayraler, Onur Öztürk, Muhammet Ali Oruç
15:00-15.20 Akıllı Telefon Kullanım Yaygınlığı,Anksiyete Ve Depresyon İle İlişkisi
Öznur Yeşil, Ayşe Önder, Süleyman Sakarya, Cansu Özaslan, Erkan Melih Şahin
15:20-15:40 Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesine Gelen Hastaların Ne Kadarı Aile Hekimlerine Gitmeli?
Ayşem Aşkım Öztin Güven
15:40-16:00 Ara
  PARALEL OTURUM 1
16:00-17:00 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Recep Erol Sezer
Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik
16:00-16:20 Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyal Görünüş Kaygısı İlişkisi
Cihan Coşkuntuncel, Başak Korkmazer, Özgün  Arslan, Şükriye Dilan Özer, Erkan Melih  Şahin
16:20-16:40 Malignite Tanılı Hastalarda Tanı Süreci ve Bu Süreçte Birinci Basamağın Yeri
Saliha Serap  Çifçili, Ayşenur Duman
16:40-17:00 65 Yaş Üzerindeki Poliklinik Hastalarında Kırılganlık ve Polifarmasi İlişkili Üriner Inkontinans Sıklığının Araştırılması 
Banu  Büyükaydın, Elmas Biberci Keskin
  PARALEL OTURUM 2
16:00-17:00 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Vildan Mevsim
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner
16:00-16:15 Aile Hekimlerinin HIV (Human Immunodeficiency Virus) ile Yaşayan Hastaları ile İlgili Görüş Ve Deneyimleri: Niteliksel Bir Araştırma
Duygu Ayhan Başer, Özge Mıhcı, Hilal Aksoy, Mustafa Cankurtaran
16:15-16:30 Uykusuzluk Şikayeti Olan Fibromiyalji Tanılı Hastalarda Uyku Hijyeni Eğitiminin Uyku Kalitesine Etkisi
Fatih Özcan, Gülşen Can, Ahmet Faruk Yoldaş
16:30-16:45 İzmir’ın Farklı Sosyokültürel Bölgelerinde Aşı Reddi Sebepleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Medine Çetin Erden, Gülseren Pamuk, Melike Tekindal, Esra Meltem Koç
16:45-17:00 Obezite Takip ve Tedavisinde Akıllı Telefon Aplikasyonunun Rolünün Belirlenmesi
Betül Goncagül Keçebaş, Elif Deniz Şafak
17:00-17:30 KONGRE TANITIMLARI 
17:00-17:15 European General Practice Research Network Meeting 2020 İstanbul Tanıtımı
Prof. Dr. Pemra Ünalan
17:15-17:30 AHAG16 - Aile Hekimliği Araştırma Günleri Nisan 2020 Erzurum Tanıtımı
Doç. Dr. Yasemin Çayır
23 Kasım 2019, Cumartesi
  PARALEL OTURUM 1
09:00-10:15 Devam Eden Araştırma Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Saliha Serap Çifçili
Prof. Dr. Alis Özçakır
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökdemir
09:00-09:15 Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerde Motivasyonel Görüşmenin Sigara İçme Davranışı Üzerine Etkisi
Saliha Serap Çifçili, Müslime Gümüş Ersoy
09:15-09:30 Kırsal Bir İlçenin Kolorektal Kanser Tarama Testlerinden Dolaylı Kaçınma Durumu
Yahya Utlu, Okay Başak
09:30-09:45 Teknoloji Kullanımının Yeme Davranışı ve Obezite Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ecem Gökbike Ersen, Güliz Dirimen Arıkan
09:45-10:00 Mobil Uygulamaların Kanser Taramasında Kullanılması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Başak Aslı Çankaya, Funda Yıldırım Baş, İbrahim Arda Çankaya
10:00-10:15 Kırsal Hekimlikte Sığınmacı Sağlığı Rehberi Gerekli midir?: Pilot Çalışma
Özden Gökdemir, Seval Yaprak, Olgu Aygün, Ülkü Bulut
10:15-10:45 Ara
  PARALEL OTURUM 2
09:00-10:30 Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Berrin Telatar
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Hakan Demirci
09:00-09:15 İzmir İlinde Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hastaların Güneş ve Deri Kanseri Hakkında Bilgi Durumları, Risk Algıları ve Davranışlarının Belirlenmesi
Hasan Koyunsever, Nilgün Özçakar
09:15-09:30 İnek Sütü Protein Allerjisinin Aile Hekimleri Tarafından Tanınmasının Arttırılması
Ediz Yıldırım, Merve Uygunsoy, Vildan Mevsim
09:30-09:45 Normal Beden Kitle İndeksine Sahip Olarak Başlayan Gebelerde Gebelik Boyunca Aşırı Kilo Alımının Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Melda Büyükçınar, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Nurgül Doğanay
09:45-10:00 Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesinin Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Başvuran Nöroloji Hastalarının Değerlendirilmesi
Meliha Güleryüz, Güliz Dirimen Arıkan
10:00-10:15 Geriatri Hastalarında Yaşlanma Anoreksisi Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Pelin Cin, Özlem Tanrıöver, Hakan Yavuzer, Deniz Suna Erdinçler
10:15-10:45 Ara
10:45-12:00 Konferans   Sağlığa İlişkin Korkular: Güven Erozyonu Bağlamında Sağlık Korkularını Anlamlandırmak
Oturum Başkanı Prof. Dr. Okay Başak
Konuşmacı Prof. Dr. Kayhan Delibaş
Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi
12:00-13:00 BİR PROJEM VAR OTURUMU
  Oturum Başkanı Prof. Dr. Serap Çiftçili
12:00-13:00 Aile Hekimliği Disiplininde Akademik Yeterlilik Ölçütlerinin Geliştirilmesi
Nilgün Özçakar
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 POSTER OTURUMU
1. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Melahat Akdeniz
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özcan
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Zeliha Yelda Özer
14:00-14:10 Engelli Bireylere Bakım Verenlerin Yükünü Etkileyen Faktörlerin, Ruhsal Sağlıkları İle Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisi 
Merve Karlı, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:10-14:20 Alerjik Hastaların Erişkin Dönem Aşılanma Durumları
Banu Sarıgül, Başak Korkmazer, Mehmet Göktuğ Kılınçarslan, Sinem Bilgen Kocaoğlu, Erkan Melih  Şahin
14:20-14:30 Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’ne Kayıtlı 65 Yaş Üstü Bireylerde Potansiyel Uygun Olmayan İlaç Kullanımının Bireyin Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Hasibe Gözde Özaydın, Mert Gür, Vildan Mevsim
14:30-14:40 Kan Bağışında Bulunan Bireylerin Kök Hücre Bağışına İlişkin Bilgi Düşünce Ve Tutumları
Hüseyin Erdoğan, İncilay Bengü Çulha, Neslişah Tan, Mehtap Kartal
14:40-14:50 Kozmetik Dermatolojide Vitaminlerin Yeri
Ayşe Rümeysa Parlak, Yeliz Doymaz, Burcu Kayhan Tetik, Engin Burak Selçuk
14:50-15:00 Serum 25-Hidroksivitamin D3 Seviyeleri ile C-Reaktif Protein Arasındaki İlişkinin Diyabetik Ve Sağlıklı Kişilerde Değerlendirilmesi
Ebru Taş, Ayşen Kutan Fenercioğlu, Günay Can
2. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Nazlı Şensoy
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gereklioğlu
Sunum Değerlendirme Uzm. Dr. Sabah Tüzün
14:00-14:10 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Tip 2 Diabetes Mellitus Kontrolü Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Sevinç Hiçyakmazer, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:10-14:20 Leishmanyazıs Olgu Sunumu
Merve Göncü, Nuran Baysal
14:20-14:30 Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezine Üye Erkek Öğrencilerde Kas Dismorfisi Ve Ortoreksiya Nervoza Sıklığı
Ayşe Elif Özmen, Hatice Kurdak
14:30-14:40 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Aşırı Tuz Tüketimi Sağlık İnanç Modeline Dayalı Bir Müdahale Ile Azaltılabilir mi?
Şermin Özbay, Tolga Günvar
14:40-14:50 Sigarayı Bırakmak Zor Ama İmkansız Değil
Burcu Başaran Güngör, Büşra Demirci
14:50-15:00 Balcalı Hastanesindeki Hekimlerin Hasta Eğitimi Konusundaki Görüşlerinin ve Gereksinimlerinin Niteliksel Olarak Değerlendirilmesi
Z.Yelda Özer, Sevgi Özcan
3. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Hatice Kurdak
Bilimsel sekreter Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kıbrıslı
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Dr. Ediz Yıldırım
14:00-14:10 Birinci Basamaktaki 18-65 Yaş Arasındaki Bireylerde Sosyal Desteğin Depresyon Riski  ve Düzeyine Etkisinin Araştırılması
Burak Kanat, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Nurgül Doğanay
14:10-14:20 Birinci Basamakta Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Ölüm Kaygısı Ve İlaç Tedavisine Uyum Arasındaki İlişkinin Saptanması
Muhlis Nalçacıoğlu, Gizem Limnili, Vildan Mevsim
14:20-14:30 Hekimler de Hasta Olur: El Ayak Ağız Hastalığı?
Bilal Durmaz, Gizem Limnili
14:30-14:40 Erişkin Hastalarda Bedensel Endişe Bozukluğu, Sağlık Okuryazarlığı Ve Sağlık Denetim Odağı İlişkisi
Yasin Serim, İsmail Cebeci, Tolga Günvar
14:40-14:50 Hipertansif Hastalarda Tedavi Uyumu Ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Medine Çetin Erden, Gülseren Pamuk, Esra Meltem Koç
4. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülsen Ceyhun Peker
Sunum Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Arzu Ayraler
14:00-14:10 Birinci Basamakta Takip Edilen 65 Yaş Üstü Hastalarda B12 Vitamin Eksikliği İle Depresyon, Anksiyete Ve Demans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Selin Donma, Hüseyin Aksoy, Kenan Topal
14:10-14:20 Diyabette Metformin Kullanımının B12 Vitamin Düzeyleri İle İlişkisi
Fatih Yurdakul, Şükriye Dilan Özer, Süleyman  Sakarya, Yusuf Haydar Ertekin
14:20-14:30 Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Sağlık Denetim Odağı İlişkisi
Mehmet Yeral, İncilay Bengü Çulha, Hüseyin Erdoğan, Vildan Mevsim
14:30-14:40 Birinci Basamakta Annelerin Ek Gıdaya Başlama Konusundaki Bilgileri Ve Uygulamaları
Aslıhan Güler, Mehtap Kartal
14:40-14:50 Aile Hekimlerinin Cinsel Sağlık Konusunda Hasta Görüşme Sürecindeki Engelleri: Türkiye Örneği
Makbule Neslişah Tan, Çetin Akın, İncilay Bengi, İsmail Cebeci, Vildan Mevsim
5. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Nil Tekin
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yıldız Çeltek
Sunum Değerlendirme Uzm. Dr. Levent Hekimoğlu
14:00-14:10 Çocuklarda Tekrarlayan Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Anne Eğitiminin Rolünün Araştırılması
Sema Tanrıverdi Şipal, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:10-14:20 Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Vücut Kitle İndeksi İle Kan LDL Düzeyinin İlişkisi
Dilay Düzce, Özgün Arslan, Süleyman Sakarya, Cansu Özaslan, Erkan Melih Şahin
14:20-14:30 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine Bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde Birinci Basamak Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Davut Çetin, Azize Dilek Güldal
14:30-14:40 T2DM Hastalarında, HIIT’in (Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersiz) Kan Şekeri Ve HBA1C Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
Mert Gür, Nilgün Özçakar
14:40-14:50 Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların Uyku Kalitesi İle Hava Kirliliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Mehmet Tayyip Pak, Azize Dilek Güldal
6. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Can Öner
Bilimsel Sekreter Uzm. Dr. Gizem Limnili
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Hüseyin Elbi
14:00-14:10 Adana Şehir Hastanesi’nden Hizmet Alan Suriyeli Göçmenlerin Yaşam Kalitesi Ve Buna Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
Sena Nur Minen, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
14:10-14:20 Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerin Nöropatik Ağrı Üzerine Etkisi
Süleyman Sakarya, Başak Korkmazer, Damla Anar, Erkan Melih Şahin
14:20-14:30 Annelerin Vücut Kitle İndekslerinin Emzirme Tutumu Üzerine Etkisinin Saptanması
Hayal Demir, Gizem Limnili, Vildan Mevsim
14:30-14:40 İzmir İli Aile Sağlık Merkezlerinde Görev Yapan Hekimlerin Diyabetik Ayak Yönetimi Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Nadire Rümeysa Özmen, Bedia Bulut, Mehtap Kartal
14:40-14:50 Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Akupunktur Tedavisinin Ağrı Üzerindeki Etkisinin Saptanması: Paralel Gruplu, Açık Etiketli, Randomize Kontrollü Deney
Aybüke Ünsal, Vildan Mevsim
14:50-15:00 Yaşlı Sağlığı Alanında Çalışan Hekimlerin Yaşlılarda Uyku Bozukluklarına Yaklaşım Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları
Yusuf Arman, İkbal Hümay Arman, Pemra Cöbek Ünalan
7. Grup Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çetin
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökdemir 
Sunum Değerlendirme Öğr. Gör. Makbule Neslişah Tan
14:00-14:10 Pediatrik Nefroloji Polikliniğine Başvuran Üriner Sistem Taşı Olan Çocuklarda Kliniğe Ilk Başvuru Semptom Ve Bulgularının Değerlendirilmesi
Seval Sarıkaya, Ayfer Gemalmaz, Dilek Yılmaz
14:10-14:20 Yaşlılarda Malnütrisyon Ve Depresyon İlişkisinin Değerlendirilmesi
Şükriye Dilan Özer, Damla Anar, Banu Sarıgül, Yusuf Haydar Ertekin
14:20-14:30 Tip 2 Diyabetli Hastalarının Öz Denetim Desteği Amacıyla E-Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Üzerine Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma
İsmail Cebeci, Makbule Neslişah Tan, Vildan Mevsim
14:30-14:40 Birinci Basamakta Reçetesiz İlaç Kullanımı Ve Sağlık Hizmetinin Değerlendirilmesi
Erhan İlhan, Nilgün Özçakar
14:40-14:50 Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Konusundaki Beklentileri Nelerdir?
Hacer Aydın Koyunsever, Mehtap Kartal
8. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Tolga Günvar
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Canan Tuz
Sunum Değerlendirme Uzm. Dr. Tuğba Çalışkan
14:00-14:10 Aydın İli Efeler İlçesi Aile Sağlığı Merkezlerinde İzlenen Çocukların İlk İki Yaşta Anne Sütü Alma Durumları Ve Anne Tutum Ve Davranışlarının Emzirme Süresine Etkisi
Betül Yılmaz, Okay Başak
14:10-14:20 Aile Hekimliği Kliniğinde Somatik Belirtilerin Sosyodemografik Ve Klinik Özellikler Ile İlişkisi
Yunus Tan, Erkan Melih Şahin
14:20-14:30 Sigara Bırakma Tedavisinde Mobil Uygulama Kullanmanın Bırakma Başarısı Üzerindeki Etkisinin Saptanması: Randomize Kontrollü Deney
Duygu Atalı, Vildan Mevsim
14:30-14:40 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Egzersiz Yapma Durumları Ve Besin Takviyesi Kullanımı Arasındaki Ilişkinin Saptanması
Sertaç Uslu, Mehmet Yeral, Vildan Mevsim
14:40-14:50 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Tutum Düzeyi
Musa Hulusi Şahin, Erhan Yengil
14:50-15:00 Spora Katılım Olanağı Gençlerdeki Kas Dismorfisini Nasıl Ve Hangi Yollarla Etkiler? Nitel Bir Çalışma
Hatice Kurdak, Zeliha Yelda Özer, Sevgi Özcan, Çiğdem Gereklioğlu
15:00-15:30 Ara
  PARALEL OTURUM 1
15:30-16:30  Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erkan Melih Şahin
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya
15:30-15:50 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bir Grup Erişkinin ‘Sağlıklı Beslenme’ye Bakışları
Fatih Karacif, Gaye Çelikcan, Alis Özçakır, Yeşim Uncu, Züleyha Alper
15:50-16:10 Bir Üniversite Hastanesinde Aile Hekimliğinin Evde Sağlık Hizmetlerindeki Rolü
Büşra Basmacı, Funda Salgür, Altuğ Kut
16:10-16:30 Bursa Uludağ Üniversitesi Entegre Eğitim Modelinde Profesyonelizm ve Kliniğe Uyum İçin Farklı Bir Model: Makrosistem Kurulu
Yeşim Uncu, Muzaffer Öncü Dönmez, Okan Aydın, Murat Kaya, Sevdenur Işık, Züleyha Alper
  PARALEL OTURUM 2
15:30-16:30 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Züleyha Alper
Prof. Dr. Erol Aktunç
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Ayşen Fenercioğlu
15:30-15:50 Genç Bireylerde Tuzlu Tat Duyarlılığı Eşik Değerlerinin Belirlenmesi
Can Öner, Berrin  Telatar, Şahin  Yeşildağ, Roja Dilan Turan 
15:50-16:10 Yaşlılarda Tedaviye Uyum İle İlişkili Faktörlerin Toplum Tabanlı Değerlendirilmesi
Mehmet Göktuğ Kılınçarslan, Erkan Melih Şahin 
16:30-17:00 KAPANIŞ OTURUMU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2016 Her hakkı saklıdır.