15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Kurslar

Kurslar için burs imkanı bulunmamaktadır. Kongre katılımı için burs alan katılımcıların da kurs ücretlerini ödemesi gerekmektedir. Kurs kontenjanı dolu olan kurslar seçilememektedir.

Her katılımcı yalnızca bir kurs alabilmektedir. Almış olduğunuz kursu değiştirmek için lütfen organizasyon sekretaryası ile iletişime geçiniz.

Kurs kaydınız, ödeme gerçekleştirilmeden konfirme edilmeyecektir.

Kurs 1 ___ Niteliksel Araştırmalar Kursu
Niteliksel araştırmalar aile hekimliğinde kullanılan en önemli araştırma yöntemlerinden birisini oluştururlar. Bu kursun amacı niteliksel araştırmaların amacı, tanımı, uygulama alanları, türleri, uygulama adımları (örneklem seçimi, veri toplama yöntemleri) ile ilgili bilgilerin tartışılması ve analiz yöntemlerinin gözden geçirilmesi olarak planlanmıştır. Kursa, niceliksel araştırma deneyimi olan araştırmacıların katılması önerilir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Kurs Eğiticileri: Prof.Dr. Nafiz Bozdemir, Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan, Prof. Dr. Mehtap Kartal, Uzm. Dr. Gizem Limnili

Kurs 2 ___ Niceliksel Araştırmalar Kursu (Kontejan Dolmuştur)
Bu kursta niceliksel araştırmaların amacı, türleri, uygulama alanları yanı sıra en sık kullanılan istatistik ve analiz yöntemleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Sunumlar, senaryolar üzerinden grup çalışmaları ile planlanmıştır. Kursa, temel bilgi ve beceri kazanmak isteyen ya da bu bilgilere sahip olsa da sistematik bir eğitim almamış olan araştırmacıların katılımı önerilir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Vildan Mevsim
Kurs Eğiticileri: Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Doç. Dr. Neşe Yeniçeri, Yrd. Doç. Dr. Elif Ateş, Uz.Dr. M. Neslişah Tan

Kurs 3 ___ SPSS Eğitimi Kursu (Kontejan Dolmuştur)
Bir tam günlük niceliksel araştırmalarda verilerin kayıt edilerek istatistik hesaplamaların yapılması ve sonuçlarının tablo ve grafiklerle gösterilmesi amacı ile hazırlanmış olan bilgisayar programının tanıtılması ve kullanımının uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenmektedir. SPSS Eğitim Kursu uygulamalı bir eğitim olup, katılımcıların SPSS Programı (SPSS v15.0 ve üzeri) yüklü olan kendi bilgisayarları ile katılımları beklenmektedir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet Akman
Kurs Eğiticileri:  Dr. Öğr. Üyesi. Ülkü Nur Ünal, Uzm. Dr. Tuğba ÇalışkanUzm. Dr. Yahya Utlu
 
Kurs 4 ___Proje Döngüsü Yönetimi Kursu
Yeni fikir ve girişimcilere projelerini gerçekleştirme imkanı sağlamak amacıyla, öncelikle AB fonları, TÜBİTAK, KOSGEB ve ilgili bakanlıkların çağrıya çıktıkları proje duyurularına proje hazırlamak, ilgili kurumlarla iletişim yolları ve başvurularda dikkat edilecek noktalar konusunda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların ilgili proje çağrılarından da haberdar olmaları sağlanacaktır.
Katılımcı sayısı: 20 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Vildan Mevsim
Kurs Eğiticileri: Prof. Dr. Kurtuluş Öngel, Doç. Dr. Yasemin Çayır, Doç. Dr. Tolga Günvar

© 2016 Her hakkı saklıdır.