Destekleyen Kuruluşlar
18. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
18. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
18. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Sonuç Raporu

 

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri İstanbul’19 Sonuç Raporu

 

Değerli meslektaşlarımız; Aile Hekimliği Akademisi tarafından yılda iki kez düzenlenen, ana hedefi Aile Hekimliği alanında araştırmayı geliştirmek, ulusal veriler sağlamak ve araştırma etkinliğini birinci basamağa yaymak olan Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin 14.’sü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının ev sahipliğinde 11-13 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Maltepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe 20 farklı ilden 193 kişi katılmıştır. Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı ve Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından da desteklenen etkinliğe 50 Öğretim Üyesi, 118 Araştırma Görevlisi ve 25 sahada görev yapan hekim katılmıştır. Dernek tarafından genç meslektaşlarımızın desteklenmeleri ve teşvik edilmeleri amacıyla 52 Araştırma Görevlisine kayıt ve konaklama bursu verilmiştir.
 
Kongre açılış konuşmaları Akademi başkanı Prof. Dr. Okay Başak, kongre eş başkanı Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz tarafından yapılmıştır. Açılış konuşmalarında Aile Hekimliği disiplininin ve Aile Hekimliği Anabilim Dallarının öneminden, Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin birinci basamak araştırmalarına ve disipline katkısından bahsedilmiştir.
 
Üç gün süren programda; Aile Hekimliğinde eğitim, uygulama ve araştırma alanlarıyla ilgili 3 kurs, 2 konferans, 1 workshop, 1 forum ve 1 “bir projem var” oturumu yürütülmüştür. Ayrıca eş zamanlı 2 paralel oturumda gerçekleşen toplam 5 “sözlü sunum”, 4 “bir fikrim var” oturumu ile 1 “devam eden araştırma” ile 11 grupta “poster bildiri oturumu” gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda 47 sözel sunum, 60 poster sunumu yapılmıştır. Sözel ve poster bildiri oturumlarında tamamlanmış araştırmaların yanı sıra araştırma önerileri de sunulmuş, her bir sunum, araştırmanın ve araştırıcının gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bilimsel ve profesyonel boyutlarıyla tartışılmış araştırmacılara sözel geri bildirimler yanında yazılı geri bildirim de iletilmiştir.
 
11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Niteliksel Araştırmalar Kursu” Prof. Dr. Nilgün Özçakar koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Mehtap Kartal, Prof. Dr. Nafiz Bozdemir, Uzm.Dr. Gizem Limnili, Prof.Dr.Pemra Cöbek Ünalan eğitimci olarak katkılarıyla, “Niceliksel Araştırmalar Kursu”: Prof. Dr. Vildan Mevsim koordinatörlüğünde, Prof.Dr. Erkan Melih Şahin, Uzm.Dr. Neslişah Tan eğitimci olarak katkılarıyla ve “SPSS Kursu” Prof. Dr. Mehmet Akman koordinatörlüğünde, Dr. Tevfik Bayram, Uzm. Dr. Tuba Çalışkan, Uzm.Dr. Tuna Levent Şengöz eğitimci olarak katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kurslarla paralel olarak Ghent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Jan De Maeseneer ve Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mehmet Akman mıoderatörlüğünde “Community-Oriented Primary Care (COPC): Is it a dream or can it become reality in Turkish Primary Care?” konulu çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya farklı üniversitelerdeki öğretim elamanları katılmıştır.
 
Kongrede gerçekleşen konferansların ilki, Belçika Ghent Üniversitesi Aile Hekimliği AD öğretim üyesi Prof. Jan De Maeseneer tarafından sunulmuştur. “Multimorbidity, Goal-oriented Care and Equity: A Complex Research Agenda” başlıklı konuşmasında; birinci basamakta hızla artan multimorbidite durumlarına amaç odaklı yaklaşımda bulunmanın temel özelliklerinden ve bu konuda yapılabilecek araştırmalardan bahsetmiştir. İkinci konferans olan, Koç Üniversitesi Halk Sağlığı AD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sibel Sakarya tarafından “Elektronik Hasta Kayıtlarının Birinci Basamak Araştırmalarında Kullanımı” başlıklı konuşmasında; elektronik sağlık kayıtlarının birinci basamakta araştırma amaçlı kullanımının önemi, kullanılabilecek araştırmalar, kullanımın faydaları ve zorluklarından bahsetmiştir.
 
Kongre programı içinde yapılan “Forum”, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Çifçili tarafından moderatörlüğü yürütülmüştür. “Birinci Basamakta Araştırma Yapmanın Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri” konulu Forum, katılımcıların yoğun katılımları ile gerçekleşmiş, Forum raporunun hazırlanarak Aile Hekimliği Akademisi tarafından ilgili yerler ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
 
Bu yıl ilk defa “Bir Projem Var” oturumunda, Aile Hekimliği Akademisi adına yürütülecek olan, Prof. Dr. Okay Başak tarafından “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Hasta Merkezli Klinik Yaklaşımın Öğrenilmesi ve Değerlendirilmesi” isimli proje sunulmuş, tartışılmış, öneriler getirilmiş ve ortak çağrısı yapılmıştır.
 
Davetli konuşmacı Prof. Jan De Maeseneer tarafından yazılan ve Prof. Dr. Mehmet Akman tarafından Türkçeye kazandırılan “Family Medicine and Primary Care at the Crossroads of Societal Change” isimli kitap için imza günü düzenlenmiştir.
 
Sosyal Etkinlik olarak Büyükada’da kısa bir gezi yapılıp Gala yemeği düzenlenmiştir. Bilimsel program, sözlü ve poster özetleri kongre bildiri kitabında kongre web sayfasında yayınlanmıştır.
 
Etkinlik, Aile Hekimliği Akademisi Dernek Başkanı Prof.Dr. Okay Başak tarafından yapılan kapanış konuşması ve Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin 15.’sinin 21-23 Kasım Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenleneceği ilan edilmesi ile sona ermiştir.
 
Bu vesile ile hazırlık sürecinin tüm aşamalarında birlikte çalıştığımız düzenleme kurulunda çalışan ve bilimsel kurulda yer alan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 
Aile Hekimliği Akademisi Yönetim Kurulu

© 2016 Her hakkı saklıdır.