15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Sonuç Raporu


15. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bursa’19 Sonuç Raporu

 
Değerli meslektaşlarımız;

Aile Hekimliği Akademisi tarafından yılda iki kez düzenlenen, ana hedefi Aile Hekimliği alanında araştırmayı geliştirmek, ulusal veriler sağlamak ve araştırma etkinliğini birinci basamağa yaymak olan Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin 15.’si Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalının ev sahipliğinde 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

 

Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe 38 farklı ilden 209 kişi katılmıştır. Etkinliğe 80 Öğretim Üyesi, 129 Araştırma Görevlisi hekim katılmıştır. Dernek tarafından genç meslektaşlarımızın desteklenmeleri ve teşvik edilmeleri amacıyla 52 Araştırma Görevlisine burs verilmiştir.

Kongre açılış konuşmaları Akademi başkanı Prof. Dr. Okay Başak, kongre eş başkanları Prof. Dr. Yeşim Uncu ve Prof. Dr. Erkan Melih Şahin tarafından yapılmıştır. Açılış konuşmalarında Aile Hekimliği disiplininin ve Aile Hekimliği Anabilim Dallarının öneminden, Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin birinci basamak araştırmalarına ve disipline katkısından bahsedilmiştir. Daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. A. Melda PAYASLIOĞLU ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, katılımcılara hoş geldiniz diyerek Uludağ Üniversitesi olarak önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etmişlerdir.  Açılışta ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan Uzm. Dr. Özgür Erdem, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Baş da konuşma yapmıştır.

Üç gün süren programda; Aile Hekimliğinde eğitim, uygulama ve araştırma alanlarıyla ilgili 4 kurs, 2 konferans ve 1 “bir projem var” oturumu yürütülmüştür. Ayrıca eş zamanlı 2 paralel oturumda gerçekleşen toplam 5 “sözlü sunum”, 4 “bir fikrim var” oturumu ile 1 “devam eden araştırma” ile 8 grupta “poster bildiri oturumu” gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda 46 sözel sunum, 48 poster sunumu yapılmıştır. Sözel ve poster bildiri oturumlarında tamamlanmış araştırmaların yanı sıra araştırma önerileri de sunulmuş, her bir sunum, araştırmanın ve araştırıcının gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bilimsel ve profesyonel boyutlarıyla tartışılmış araştırmacılara sözel geri bildirimler yanında yazılı geri bildirim de iletilmiştir.
 

21 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Niteliksel Araştırmalar Kursu” Prof. Dr. Nilgün Özçakar koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. “Niceliksel Araştırmalar Kursu”: Prof. Dr. Vildan Mevsim koordinatörlüğünde, kurs eğiticileri Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Doç. Dr. Neşe Yeniçeri, Yrd. Doç. Dr. Elif Ateş, Uz.Dr. M. Neslişah Tan ile gerçekleştirilmiştir. “SPSS Kursu” Prof. Dr. Mehmet Akman koordinatörlüğünde, kurs eğiticileri Dr. Öğr. Üyesi. Ülkü Nur Ünal, Uzm. Dr. Tuğba Çalışkan, Uzm. Dr. Yahya Utlu ile gerçekleştirilmiştir. “Proje Döngüsü Kursu” Prof. Dr. Vildan Mevsim koordinatörlüğünde kurs eğiticileri Prof. Dr. Kurtuluş Öngel, Doç. Dr. Yasemin Çayır ile gerçekleştirilmiştir. Kurslarla paralel olarak Prof. Dr. Okay Başak koordinatörlüğünde daha önceki “Bir projem var” oturumunda sunulan “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Hasta Merkezli Klinik Yaklaşımın Öğrenilmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı projenin ilk toplantısı ve eğitimleri gerçekleştirilmiştir.


Kongrede gerçekleşen ilk konferans, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’ndan Uzm. Dr. Özgür Erdem tarafından sunulmuştur. “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılacak Olan Araştırma Taleplerini Değerlendirme Usul ve Esasları” başlıklı konuşmasında; birinci basamak sağlık hizmeti alanında yapılması planlanan araştırmalarda alınacak izinlerde dikkat edilmesi gereken durumlardan bahsetmiştir. İkinci konferans olan, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş, “Sağlığa İlişkin Korkular: Güven Erozyonu Bağlamında Sağlık Korkularını Anlamlandırmak” başlıklı konuşmasında toplumun sağlığa ilişkin korkularının hasta hekim ilişkilerini nasıl etkilediğinden bahsetmiştir.

“Bir Projem Var” oturumunda, Prof. Dr. Nilgün Özçakar tarafından “Aile Hekimliği Disiplininde Akademik Yeterlilik Ölçütlerinin Geliştirilmesi” isimli proje sunulmuş, tartışılmış, öneriler getirilmiş ve ortaklık çağrısı yapılmıştır.


Ayrıca Prof. Dr. Pemra Ünalan tarafından 2020’de İstanbul’da yapılması planlanan “European General Practice Research Network Meeting İstanbul” tanıtımı yapılmıştır.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenecek olan 16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri’nin tanıtımı Doç. Dr. Yasemin Çayır tarafından yapılmıştır.


Yoğun üç gün devam eden etkinlik, Aile Hekimliği Akademisi Dernek Başkanı Prof. Dr. Okay Başak tarafından yapılan kapanış konuşması ile bitirilmiştir.


Bu vesile ile hazırlık sürecinin tüm aşamalarında birlikte çalıştığımız düzenleme kurulunda çalışan ve bilimsel kurulda yer alan tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 16. AHAG Erzurum 2020’da tüm meslektaşlarımızı ve araştırmacıları aramızda görmeği diliyoruz.


Aile Hekimliği Akademisi Yönetim Kurulu

© 2016 Her hakkı saklıdır.