16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Online
Bilimsel Program

 ONLINE AHAG16 ÖZET PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ
AHAG16 Bildiri Özetleri Kitabını indirmek için Tıklayınız  
 

26 Kasım 2020, Perşembe
09:15-09:30 Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom) 
09:30-09:45 Açılış Konuşmaları
09:45-10:45 SB1A Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları Prof. Dr. Nafiz Bozdemir
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu
09:45-10:15 Bir Üniversite Hastanesinde Hastane Çalışanları, Hasta ve Refakatçilerin Hastane Binası ve Çevresinde Sigara Kullanımı Hakkındaki Tutum ve Davranışları
Beyza Akcan, Emine Meltem, Gizem Pehlivan, Gülce Kayıkcı, Saruhan Mahmutoğlu, Pemra Cöbek Ünalan , Mehmet Akman
10:15-10:45 Çalışma Bölgelerine Göre Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Uygulanma Özelliklerinin Değerlendirilmesi: QUALICOPC Türkiye Çalışmasının Sonuçları
Duygu Ayhan Başer, Sabah Tüzün, Mehmet Sargın, Reşat Dabak, İlhami Ünlüoğlu, Mehmet Akman
10:45-11:00 Ara
  PARALEL OTURUM 1
11:00-12:30 SB2A Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erkan Melih Şahin
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Hatice Kurdak
11:00-11:30 Hipotiroidi Hastalarında Levotiroksinin Doğru Kullanımının Değerlendirilmesi
Kerem Uzun, Cüneyt Ardıç, Ayşe Yazan Arslan, Serdar Karakullukçu
11:30-12:00 SARC-F Hızlı Sarkopeni Tarama Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Fatma Gökşin Ci̇han, Havva Demircioğlu, Şebnem Yosunkaya
12:00-12:30 COVID-19 Testi Pozitif Hastaların Başvuru Semptomları ve Demografik Özellikleri
Muhammet Mutlu
  PARALEL OTURUM 2
11:00-12:30 SB2B Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Didem Kafadar
11:00-
11:30
Çocuklarda Kabızlık ve Uyku Problemleri İlişkisi
Meliha Aksoy Okan
11:30-12:00 Akıllı Telefondan Uzak Kalma Korkusu (Nomofobi) Nun Uyku ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Meltem Gül, Memet Taşkın Egici
12:00-12:30 Nomofobi’ ile Sigara Bağımlılığı Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler 
Gökçe İşcan, Funda Yıldırım Baş, Yavuz Özcan, Canan Özdoğancı
12:30-13:15 Öğle Arası
13:15-13:30 Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom)
  PARALEL OTURUM 1
13:30-15:00 SB3A Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Arzu Uzuner
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Cüneyt Ardıç
13:00-14:00 Üniversite Öğrencilerinde Trafik Güvenliği Davranışları ve İlişkili Sağlık Davranışları
Başak Korkmazer, Büşra Dönmez, Erkan Melih Şahin
14:00-14:30 Aile Hekimlerinin Yaşlı Hasta Görüşmelerinde Karşılaştıkları Zorluklar Üzerine Nitel Bir Araştırma
Yaprak Selçuk; Gizem Limnili, Güzel Discigil
14:30-15:00 Polikistik Over Sendromlu Adolesanların Klinik Özellikleri
Erdal Kurnaz, Berrin Demir
  PARALEL OTURUM 2
13:30-15:00 SB3B Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Recep Erol Sezer
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Onur Öztürk
13:30-14:00 Sigara Bırakma Süreci Esnasında Uyku Kalitesi ve Bunun Farmakolojik Tedavi ile İlişkisi 
Esra Yalçın, Bektaş Murat Yalçın
14:00-14:30 Bulantı ve Kusma Tedavisinde Kullanılan İlaçların Kısa Ürün Bilgileri ve Kullanma Talimatlarında Gebelik ve Laktasyon Dönemine İlişkin İfadelerin İncelenmesi
Dilara Bayram, Ayfer Bahar, Caner Vızdıklar, Volkan Aydın, Ahmet Akıcı
14:30-15:00 Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri Dışında Çalışan Asistan Doktorların HPV, HPV Aşısı, PapSmear Testi ve Serviks Kanseri Hakkında Farkındalığı ve Bilgi Düzeyi
Firdevs Bedel, Pınar Döner Güner
15:00-15:10 Ara
  PARALEL OTURUM 1
15:10-16:40 SB4A Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Tamer Edirne
Bilimsel Sekreterler Doç. Dr. Kenan Taştan
Dr. Öğr. Üyesi Yücel Uysal
15:10-15:40 Yaşlılıkta Sosyal Yaşam Kalitesi ve Toplumsal Hayata Katılım: Manisa Örneği
Fatih Özcan, Hüseyin Elbi, Derya Kaylı Şaşman, Fatih Özbay
15:40-16:10 Sigara İçmenin Aurasız Migren Hastalarında Baş Ağrısı Atağı ve Maluliyet Üzerindeki Etkisi
Bektaş Murat Yalçın, Esra Yalçın
16:10-16:40 Kilo Vermek Için Başvuran Hastalarda Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Yeme Bağımlılığının Değerlendirilmesi
Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz
  PARALEL OTURUM 2
15:10-16:40 SB4B Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muhtar Şengül
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Mahcube Çubukçu
15:10-15:40 Proton Pompa İnhibitörleri Kullanımında Hekimlerin Bilgi Düzeyi: Bir Hastane Örneği 
Sümeyye Gündüz, Burcu Kayhan Tetik, Engin Burak Selçuk, Emrah Gündüz
15:40-16:10 Grup A Streptokok Tonsillofarenjiti: Düşük Ön Olasılıkta Centor ve McIsaac Klinik Öngörü Modellerinin Gücü Zayıflıyor Mu?
Melda Dibek Büyükdinç, Hatice Sema Başak, Elif Çelik, Mevlüt Türe, Mücahit Avcil, Okay Başak
27 Kasım 2020, Cuma
09:15-
09:30
Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom)
  PARALEL OTURUM 1
09:30-10:45 BFV1A Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Erol Aktunç
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Sebahat Gücük
09:30-09:55 Covid-19 Tanısı Ile Hastaneye Yatan Hastalarda Akut Böbrek Yetmezliği
Arzu Ayraler, Tulin Akagün
09:55-10:20 Sivas Merkezdeki Doktorların D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliğinde Tedavi Yaklaşımları
Yaşam Deniz, Sanem Nemmezi Karaca, Yeltekin Demirel
10:20-10:45 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastalarda Kulak Akupunkturunun Solunum Değişkenleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Saptanması: Paralel Gruplu, Açık Etiketli, Randomize Kontrollü
Aybüke Ünsal, Vildan Mevsim
  PARALEL OTURUM 2
09:30-10:45 BFV1B Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Cahit Özer
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Hülya Çakmur
09:30-09:55 Depresyon Tanılı Hastalara Farkındalık Terapisi Tekniklerinin Uygulanmasının Depresyon Düzeyine Etkisinin Saptanması: Paralel Gruplu, Açık Etiketli, Randomize Kontrollü Deney
Vildan Mevsim, Makbule Neslişah Tan, Büşra Aslıhan Yıldız
09:55-10:20 Aile Hekimleri Ne Kadar Aile Hekimi?
Mehmet Göktuğ Kılınçarslan, Erkan Melih Şahin
10:20-10:45 Başağrısı ile başvuran hastalarda dört boyutlu yakınma listesi ile ruhsal durumun araştırılması
Ece Altıntaş, Şimal Çelik Davutoğlu, İyigün Gedik, Ebru Biçer Taş, Nurver Turfaner Sipahioğlu
10:45-11:00 Ara
  PARALEL OTURUM 1
11:00-12:30 SB5A Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan 
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan
11:00-11:30 Çocuk Acil Servisindeki Hasta Yakınlarının Sigara İçme Davranışları ve Tutumları- Çok Merkezli Çalışma
Yasin Yıldız, Onur Öztürk, Muhammet Bulut, Arzu Ayraler, Muhammet Ali Oruç, Bahadır Yazıcıoğlu, Mustafa Ünal, Gülşah Öztürk, Mikail Özdemir
11:30-12:00 Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Tip 2 Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Kronik Böbrek Hastalığı Bilincinin Değerlendirilmesi
Fatih Özbay, Fatih Özcan, Seyhun Kürşat, Hüseyin Elbi
  PARALEL OTURUM 2
11:00-12:30 SB5B Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hülya Akan
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Aylin Baydar Artantaş
11:00-11:30 Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Seyahatle İlişkili Enfeksiyonlar ve Bağışıklama ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması
Nur Efşan Yaman Altuntaş, Memet Taşkın Egici, Emine Zeynep Tuzcular Vural
11:30-12:00 Mikst Tip Üriner İnkontinansı Olan Kadınlarda BioFeedback Tabanlı Pelvik Taban Egzersizlerinin Etkinliği
Ahmet Emre Cinislioğlu
12:00-12:30 Aile Hekimlerinin Covıd-19 Salgını İle İlgili Bilgi, Tutum, Davranış Ve Farkındalık Düzeyi
Mebrure Beyza Gökçek
12:30-13:15 Öğle Arası
13:15-13:30 Çevimiçi Sisteme Giriş (Zoom)
  PARALEL OTURUM 1
13:30-15:00 BFV2A Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yeltekin Demirel
Bilimsel Sekreter Doç. Dr. Hülya Parıldar
13:30-13:50 Trabzon İlinde Aşı Reddi- Kararsızlığı ve Etkileyen Faktörler
Ersan Gürsoy, Hatice Alkaya Kol, Selen Gürsoy Turan, Abdullah Kaan Kurt, Mehmet Akif Nas
13:50-14:10 Pandemİ Dönemindeki Birinci Basamak Uygulamalarında Hasta Güvenliği ve Bakım Sürecinin Karma Yöntemler ile Değerlendirilmesi
Ali Yazkan, Pemra Çöbek Ünalan
14:10-14:30 Evde Bakım Hastalarının Bakım Verenlerinde OTC Ürün Kullanım Durumu ile Bakım Yüklerinin Karşılaştırılması
Melike Efe, Sanem Nemmezi Karaca, Yeltekin Demirel
14:30-14:50 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Çocuğu Olan Ailelerin Bu Hastalıktan Etkilenme Durumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Seher Karahan, Ezgi Ağadayı, Nurullah Çelik
  PARALEL OTURUM 2
13:30-15:00 BFV2B Bir Fikrim Var Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu
Bilimsel Sekreter Öğr. Gör. Uzm. Dr. Hüseyin Elbi
13:30-13:50 Yaşlı Hastalarda Kırılganlık Parametreleri ve Polifarmasi ile Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi 
Didem Kafadar
13:50-14:10 Trabzon İlinde Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığının ve Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Fatima Yıldız, Turan Set
14:10-14:30 Erciyes Üniversitesi Naciye Mercan Anne Evi’nde Kalan Yenidoğan Annelerinin Hastalığa Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Nitel Çalışma
Elif Deniz Şafak, Z. Nilüfer Nahya, Hüseyin Alper Bulut, Safiye Öz, Hilal Bozkurt, Abdullah Zümrüter, M. Mümtaz Mazıcıoğlu
15:00-15:10 Ara
  K1 Konferans
15:10-16:40 Oturum Başkanı Prof. Dr. Serap Çfçili
Evidence-based medicine and digital guidelines
Prof. IIkka Kunnamo
28 Kasım 2020, Cumartesi
09:15-09:30 Çevrimiçi Sisteme Giriş ( Zoom)
  PARALEL OTURUM 1
09:30-10:45 DEA1A Devam Eden Araştırma Sözlü Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çelik
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Arzu Ayraler
09:30-09:55 Sigara Içenlerde Serum Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Yılmaz Sezgin, Sinan Becel, Abdurrahman Polat
09:55-10:20 KOVID-19 Pandemisi Sırasında Eğitim Gereksinimleri: Aile Hekimlerinin Çevrimiçi Kurs Deneyimleri
Özden Gökdemir, Maria Bakola, M. İdris Shariff
10:20-
10:45
Pandemi Sürecinde Bir Obezite Merkezinde Takipli Hastaların Değerlendirilmesi
Remziye Nur Eke
  PARALEL OTURUM 2
09:30-10:45 DEA1B Devam Eden Araştırma Sözlü Oturumu
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmet Tamer
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Canan Tuz
09:30-09:55 Aile Hekimlerinin Yazdığı N-Asetil Sistein Içeren Reçetelerin Araştırılması
N. İpek Kırmızı, Volkan Aydın, Ömer Ataç, Ahmet Akıcı
09:55-10:20 Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Verilen Aşı Tereddüdüne Yönelik Motivasyonel Görüşme Tekniğine Dayanan Eğitim Müdahalesinin Etkinliği
Merve Akarsu, Saliha Serap Çifçili, Uğur Salman
10:20-
10:45
Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastaların Yeni Koronavirüs (COVID19) Enfeksiyonu Hakkındaki Algı, Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Ayşen Kutan Fenercioğlu, Nurver Turfaner Sipahioğlu, Günay  Can, Osman Demir, Semih Güllüoğlu, İyigün Gedik, Gül Ece  Altıntaş, Asena Coşgun, Zekiye Gürcan
10:45-11:00 Ara
  K2 Konferans
11:00-12:00 Oturum Başkanları Prof. Dr. Vildan Mevsim
Doç. Dr. Tolga Günvar
Covid-19 in Primary Care. The Challenges of Caring for Patients and Health Professionals
Prof. Jaime Correia de Souza
12:00-12:45 Öğle Arası
12:45-13:00 Çevrimiçi Sisteme Giriş (Zoom)
13:00-14:30 POSTER OTURUMU
  PARALEL 1
1. Grup
 
Oturum Başkanı Prof. Dr. Özlem Tanrıöver
Bilimsel Sekreter Uzm. Dr. Yılmaz Sezgin
13:00-13:10 Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımının Yeme Tutumu ve Beden Algısı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Sevinç Olgun, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:10-13:20 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Neden Bu Direnç?
Nur Paksoy
13:20-13:30 Obezitesi Olan Covid19 Hastalarında Pnömoni Sıklığının İncelenmesi
Ayşegül Yıldız, Vildan Mevsim
13:30-13:40 Tartışma
2. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Kenan Topal
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ersoy
13:00-13:10 Birinci Basamağa Başvuran Ebeveynlerde, Çocuklarının Psikoseksüel Gelişim Evreleri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması
Merve Bayramoğlu, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Ayşe Nur Gül
13:10
13:20
Sigara Bırakma Danışmanlığı Için Başvuran Hastalarda Ruhsal Durum Değerlendirmesi
Zafer Yaşlıca, Olesya Aksel, Nevin Küçüktepe, Okay Başak
13:20-13:30 Tartışma
13:40-14:00 Ara
14:00-14:10 Birinci Basamak Hekimlerinin Akromegali ile İlgili Bilgi ve Tutumları: Çok Merkezli Uluslararası Çalışma
Ayşen Kutan Fenercioğlu, Nurver Turfaner Sipahioğlu, Ebru Ünür, Cem Sulu, Pınar Kadıoğlu
14:10-14:20 İnsülin Kullanan Erişkin Diyabet Hastalarında Hipoglisemi Korkusu Ile Karbonhidrat Sayımı Bilgisi ve Uygulaması Arasındaki İlişki 
Süleyman Yıldız, Dilek Güldal
14:20-14:30 İlk Temas, Açık Erişim, Tüm Sağlık Sorunları Çekirdek Yeterliliği İlkesinde Otizm Tanısı
Ayşe Şahin, Cüneyt Ardıç
3. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya
Bilimsel sekreter Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökdemir
13:00-13:10 Ergen Yaşlarda Suisit ve Riskli Davranışlara Neden Olan Faktörlerin Araştırılması ve Değerlendirilmesi
Gülşah Demirhan, Kenan Topal, Hüseyin  Aksoy
13:10
13:20
Sigara Bırakma Sürecinde Tip 1 Diyabet Tanısı Alan Bir Olgunun Birinci Basamakta Yönetimi 
Selin Adatepe Yapıcı, Muhammet Hasar, Ayşe Elif Özmen, Z.Yelda Özer, Sevgi Özcan
13:20-13:30 Elektronik Spor Uygulamaları Kullanan 10-19 Yaş Arası Adolesanların Yaşam Kalitesi Durumunu ve Etkileyen Faktörlerin İlişkisinin İncelenmesi: Kesitsel Çalışma
İsmail Cebeci, Alper Yusuf Mercan, Vildan Mevsim
13:30-13:40 Tartışma
4. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Yasemin Çayır
Bilimsel Sekreter Öğr. Gör. Uzm. Dr. Zeliha Yelda Özer
13:00-13:10 Yakınını Kaybeden Kişilerin Kübler-Ross Teorisine Göre Yas Aşamalarının ve Algılanan Sosyal Desteklerinin Belirlenmesi
Özge Vahapoğlu, Hüseyin Aksoy, Kenan Topal
13:10
13:20
Bir Üniversite Hastanesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Konsültasyonlarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Dilek Özge Zincir Erçin 
13:20-13:30 Çocuklarında Atopik Dermatit Olma Durumunun, Ebeveynlerde Evlilik İçi Çatışma ve Ebeveynlik Stresi Ile İlişkisinin İncelenmesi
Tuğba Özkent, Vildan Mevsim
13:30-13:40 Tartışma
13:40-14:00 Ara
14:00-14:10 İstanbul’da Çalışan Aile Hekimlerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Bakış Açıları 
Ali Timuçin Atayoğlu, Mahmut Tokaç,  Sibel Doğan, Abdullah Emre Güner,  Erdoğan Kocayiğit, Onur Öztürk
14:10-14:20 Üç Kanser Bir Beden
Muhammed Emin Göktepe, Alperen Kuru, Latife Merve Yağlıoğlu, Merve Dağcı, Gökçe Yerebakan, Kemal Durmuşoğlu, Sergen Talat Göktepe, Gamze İmamoğlu, Taha Kır, Onur Öztürk
5. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Elif Deniz Şafak
Bilimsel Sekreter Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ediz Yıldırım
13:00-13:10 Çocuklarda Tekrarlayan Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Ebeveynlerin Sigara Kullanma Durumu
Fatma Güzel, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:10
13:20
Ayrışmamış Hasta: Kapesitabin Kullanımına Bağlı Hiperpigmentasyon Olgusu 
Selma Türker, Cüneyt Ardıç
13:20-13:30 Gebeliğin Bilişsel Fonksiyonlara Etkisinin Değerlendirilmesi
Erdem Arslan, Makbule Neslişah Tan, Vildan Mevsim
13:30-13:40 Tartışma
13:40-14:00 Ara
14:00-14:10 Bir Aile Dramı: Mide Kanseri
Muhammed Emin Göktepe, Zeynep Yeşim Duman, Onur  Öztürk
14:10-14:20 KTÜ Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar
Elif Ateş, Merve Bulut Adaş, Ayça Eminoğlu, Deniz Aksu Arıca, Leyla Baykal Selçuk, Turan Set
14:20-14:30 COVID-19 Pandemisi Sırasında Etkili Dezenfeksiyon Için UV-C Sterilizatör Kabininin Tasarımı
Zeynep Dikmen, Nur Paksoy
6. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Ayşen Fenercioğlu
Bilimsel Sekreter Uzm. Dr. Olgu Aygün
13:00-13:10 Birinci Basamağa Başvuran Yetişkinlerde Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanım Durumu ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Zübeyde Burcu Tuncer, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy
13:10
13:20
Erzurum İli ve Çevresinde Tanı Amaçlı Alınan Ilk Biyopsi ve Eksizyon Materyallerinde Meme Tümörü Dağılımı: Tek Merkez Deneyimi  
Betül Gündoğdu, Sare Şipal
13:20-13:30 Erişkinlerde Siberkondri Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Halit Bacı, Dilek Güldal
13:30-13:40 Tartışma
13:40-14:00 Ara
14:00-14:10 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Sonucunda Malnütrisyon ve Uygunsuz İlaç Kullanımı Saptanan Hasta
Büşra Usluoğlu, Kerem Uzun, Cüneyt Ardıç
14:10-14:20 Charcot Triadına Giren Hastada Seftriakson Tedavisinin Kesim Süreci
Muhammed Emin Göktepe, Mehmet Nazlıgül, Bahadır Yazıcıoğlu, Onur Öztürk
7. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik
Bilimsel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Canan Tuz
13:00-13:10 Acil Servis Yeşil Alana Baş Ağrısı Yakınmasıyla Başvuran Erişkinlerde Ruhsal Hastalık Riski ve Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi
Baver Özgür Altunkanat, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Ayşe Nur Gül
13:10
13:20
Üst Solunum Yolu Şikâyetleri ile Başvuran Hastalarda Centor Kriterleri ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
Burcu Yoğurtçuoğlu, Ayşenur Kara
13:20-13:30 COVID-19 Geçiren Kişilerin Uyguladıkları Bireysel Korunma Önlemlerinin İncelenmesi: Kesitsel Araştırma 
Duygu Atalı Çiçek, Vildan Mevsim
13:30-13:40 Tartışma
13:40-14:00 Ara
14:00-14:10 Göz Damlasından Göz Enükleasyonuna Giden Yol: Takipsizlik
Gamze İmamoğlu, Muhammed Emin Göktepe, Onur Öztürk
14:10-14:20 Diyabetli Hastaların Tedaviye Uyumunun ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Didem Şahin, Süleyman Ersoy, Emin Pala
8. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Sabah Tüzün
Bilimsel Sekreter Uz. Dr. Gizem Limnili
13:00-13:10 Normal Yolla Doğum Yapan ve Sezaryan ile Doğum Yapan Kadınlarda Postpartum Depresyom Sıklığı Karşılaştırması ve Bebeklerdeki Beslenme Durumundaki Farklılıklar
Neslihan Poçulu
13:10
13:20
Alzheimer Hastalarına Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Hasan Semih Doğan, Vildan Mevsim
13:20-13:30 Çarpıntı Şikayeti Ile Başvuran Çocuklarda Uygunsuz Sinüs Taşikardisi
İrfan Oğuz Şahin
13:30-13:40 Tartışma
13:40-14:00 Ara
14:10-14:20 Hangi Ailelerin Hekimiyiz? : Hekim Hareketliliğinde Trabzon Örneği
Ersan Gürsoy, Mehmet Akif Nas, Abdullah Kaan Kurt, Selen Gürsoy Turan, Hatice  Alkaya Kol
9. Grup Oturum Başkanı Doç. Dr. Elif Ateş Altunbaş
Bilimsel Sekreter Uz. Dr. Makbule Neslişah Tan
13:00-13:10 Birinci Basamağa Başvuran Yetişkin Diyabetes Mellitus ve Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Aşırı Medikalizasyon Riskinin Araştırılması
Şenol Kaplan, Kenan Topal, Hüseyin Aksoy, Ayşenur Ülger
13:10
13:20
Bir Eğitim Aile Sağlığı Merkezinde Bir Yılda İstenen Biyokimya Tetkiklerinin Analizi
Murat Kösedağ, Mustafa Bayraktar
13:20-13:30 Orta Yaş Uzun Mesafe Koşucularının Ani Kalp Durması Uyarı Semptomlarına Yönelik Tutum ve Davranışları ile Varoluşsal Kaygı Durumlarının Değerlendirilmesi
Hatice Kurdak
13:30-13:40 Tartışma
13:40-14:00 Ara
14:00-14:10 Obezite Merkezine Kayıtlı Hastalarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi
Emine Öztürk, Mahcube Çubukçu
14:10-14:20 Omega 3’Ün Obezite ve Kilo Alımı Üzerine Olan Etkilerinin Retrospektif Taranması
Ayşenur Kara, Mustafa Bayraktar
14:30-14:40 Ara
14:40-15:20 KAPANIŞ OTURUMU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2016 Her hakkı saklıdır.