16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Online
Bildiri

AHAG16 Bildiri Özetleri Kitabını indirmek için Tıklayınız

ÖNEMLİ DUYURU: AHAG16, pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle online olarak gerçekleştirilecektir. Bugüne kadar yapılan bildiri başvuruları geçerli olup, yeni sözlü ve poster bildiri başvurularını online bildiri sistemimiz üzerinden gerçekleştirilebilir.

Bildirisini geri çekmek isteyen katılımcılarımızın taleplerini ahag16@evronas.com adresine iletmelerini rica ederiz.
 

 
Yukarıdaki butona tıklayarak online bildiri gönderim sistemine bildiri özetlerinizi yükleyebilirsiniz.

Bildiri özetleri 4 farklı kategoride gönderilebilir. Bir kişi toplamda 1 bildiri sunabilir.

- Bir Projem Var… Proje taslağı hazırlanmış proje önerileridir.
- Bir Fikrim Var... Araştırmanın tasarlanma aşamasında olan araştırma önerileridir.
- Devam Eden Araştırmalar... Araştırma süreci devam eden, ara sonuçların ortaya çıktığı araştırmaları içermektedir.
- Tamamlanmış Araştırmalar... Araştırma süreci tamamlanmış araştırmaları içermektedir.


Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

Bildiriniz özeti, başlık ve yazar adı hariç en az 150, en çok 300 kelime olmalıdır. Bildiri özeti göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde, ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan girişimsel araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır. İnternet üzerinden gönderilen özetler gönderildiği şekliyle yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilim Kurulunca toplantımızda sunulmak ve tartışılmak üzere seçilen bildiriler online olarak "Aile Hekimliği Akademisi Araştırma Günleri Bildiri Kitabı"nda yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

1.Tamamlanmış Araştırmalar ve Devam Eden Araştırmalar Bildirisi Hazırlama Kurallar


Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler sadece baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Giriş bölümünde konunun önemi ve araştırmanın amacı yer almalıdır.

Yöntem bölümünde; araştırma modeli, evren örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları, istatistik analizlerden bahsedilmelidir.

Bulgular bölümünde araştırmanın ana bulguları yer almalıdır.

Sonuç bölümünde araştırma sonucunda ortaya çıkan araştırma sorusuna yanıt olan ana sonuçtan bahsedilmelidir.

Tartışma Soruları bölümünde en fazla 3 adet tartışma sorusu yer almalıdır. Tartışma soruları, araştırmacının çalışmasını geliştirmek amacıyla katılımcılardan istediği görüşler hakkında hazırlanmalıdır.


2. Bir Fikrim Var Bildirisi Hazırlama Kuralları

Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler sadece baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Giriş bölümünde konunun önemi ve proje/araştırmanın amacı ve hedefleri yer almalıdır.

Yöntem bölümünde; araştırma modeli, evren örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları, istatistik analizlerden bahsedilmelidir.

Bulgular bölümünde araştırmadaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerden bahsedilmelidir

Sonuç bölümünde bu araştırma sonuçlarının bilimsel, akademik, uygulama, ekonomik, sosyal, araştırmacı yetiştirme ve yeni araştırmalar oluşturma konusunda yapacağı katkılardan bahsedilmelidir.

Tartışma Soruları bölümünde en fazla 3 adet tartışma sorusu yer almalıdır. Tartışma soruları, araştırmacının araştırmasını geliştirmek amacıyla katılımcılardan istediği görüşler hakkında hazırlanmalıdır.


3. Bir Projem Var Bildirisi Hazırlama Kuralları

Başlık, proje önerisinin içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler sadece baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

Giriş bölümünde amaç, hedefler, konusu, kapsam, özgün değerden bahsedilmelidir. Projenin amacı ve hedefleri ayrı bölümler halinde kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Konu kapsam dahilinde; proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları, projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalı, proje konusunun literatürdeki önemi, arka planı, açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Özgün değer olarak; proje önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.) açıklanmalıdır.

Yöntem bölümünde projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri ), projenin öngörülen süresi yer almalıdır. Projede görev alacak kişilerin özelliklerinden bahsedilmelidir.

Bulgular bölümünde projenin birincil ve ikincil çıktılarından bahsedilmelidir.

Sonuç bölümünde proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen yaygın etkilerin (bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni projeler oluşturulması), sonuç ve etkilerin elde edileceği belirtilmelidir.

Tartışma Soruları bölümünde en fazla 3 adet tartışma sorusu yer almalıdır. Tartışma soruları, araştırmacının projesini geliştirmek amacıyla katılımcılardan istediği görüşler hakkında hazırlanmalıdır.Bildiri Kabul Süreci

Gönderilen bildiriler hakem değerlendirmesinden geçecektir. Bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir. Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edilebilecektir. Bildirileri kabul edilen yazarların bildirilerinin yayınlanması için Araştırma Günleri'ne kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
ÖNEMLİ : Günlük kayıt geçerli sayılmayacaktır!

© 2016 Her hakkı saklıdır.