16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
Online
Kurslar

Kurslar online olarak yapılacaktır. Kurslar 23-26 Kasım 2020 tarihleri arasında farklı gün ve saatlerde yürütülecektir. Kursların programı aşağıda yer almaktadır. Birden fazla kursa katılabilirsiniz. Kurslar için burs imkânı bulunmamaktadır. Kurs kontenjanı dolu olan kurslar seçilememektedir.

Kurs kaydınız, ödeme gerçekleştirilmeden konfirme edilmeyecektir. Kayıt ücreti ödemesi konfirmasyonu ile beraber iletişimi sağlamak amacıyla maillerinize Whats App grup linki iletilecek olup, grup üzerinden sizlerle online platform link paylaşılacaktır. Online kurs oturumlara katılırken ses ve görüntü bağlantısı sağlayabilecek şekilde mikrofon ve kamera sistemi olan bir cihaz ile katılmanız beklenmektedir. Kurslar interaktif katılım ile gerçekleşecektir.
Kurs sertifikası verilecektir. Katılımcı sertifikası için programa en az %80 devam beklenmektedir.
Niteliksel Araştırmalar Kursu'na kayıt için son gün 23 Kasım 2020, Pazartesi günü saat 18:00'dir.

Kurs 1 ___ Niteliksel Araştırmalar Kursu
Niteliksel araştırmalar aile hekimliğinde kullanılan en önemli araştırma yöntemlerinden birisini oluştururlar. Bu kursun amacı niteliksel araştırmaların amacı, tanımı, uygulama alanları, türleri, uygulama adımları (örneklem seçimi, veri toplama yöntemleri) ile ilgili bilgilerin tartışılması ve analiz yöntemlerinin gözden geçirilmesi olarak planlanmıştır. Kursa, niceliksel araştırma deneyimi olan araştırmacıların katılması önerilir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Nilgün Özçakar
Kurs Eğiticileri: 
Prof. Dr. Mehtap Kartal, Uzm. Dr. Gizem Limnili

Kurs 2 ___ Niceliksel Araştırmalar Kursu - KONTEJAN TAMAMLANMIŞTIR
Bu kursta niceliksel araştırmaların amacı, türleri, uygulama alanları yanı sıra en sık kullanılan istatistik ve analiz yöntemleri ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Sunumlar, senaryolar üzerinden grup çalışmaları ile planlanmıştır. Kursa, temel bilgi ve beceri kazanmak isteyen ya da bu bilgilere sahip olsa da sistematik bir eğitim almamış olan araştırmacıların katılımı önerilir. Kurs online olması nedeniyle kursiyerlere hazırlayacakları materyaller ve kurs sunumları önceden gönderilecektir. Kursiyerlerin bu gönderilen materyaller doğrultusunda hazırlayacakları çalışmaları önceden kurs eğiticilerine göndermeleri istenecektir.
Katılımcı Sayısı: 20 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Vildan Mevsim
Kurs Eğiticileri:
Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Prof. Dr. Erkan Melih Şahin, Doç. Dr. Neşe Yeniçeri, Yrd. Doç. Dr. Elif Ateş, Uz.Dr. M. Neslişah Tan

Kurs 3 ___ SPSS Eğitimi Kursu - KONTEJAN TAMAMLANMIŞTIR
Bir tam günlük niceliksel araştırmalarda verilerin kayıt edilerek istatistik hesaplamaların yapılması ve sonuçlarının tablo ve grafiklerle gösterilmesi amacı ile hazırlanmış olan bilgisayar programının tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi hedeflenmektedir. SPSS Eğitim Kursu uygulamalı bir eğitim olup, katılımcıların SPSS Programı (SPSS v15.0 ve üzeri) yüklü olan kendi bilgisayarları ile katılımları beklenmektedir.
Katılımcı Sayısı: 30 kişi ile sınırlı
Kurs Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet Akman
Kurs Eğiticileri: 
1. Gün/ Dr. Öğr. Üyesi. Ülkü Sur Ünal, 2. Gün/ Uzm. Dr. Tuğba Çalışkan, 3. Gün/ Uzm. Dr. Yahya Utlu 
 
 
KURSLARIN TARİH VE SAATLERİ
 

 

KURS ADI

TARİH

SAAT

NİCELİKSEL ARAŞTIRMALAR KURSU

23 KASIM 2020

14:00-17:00

24 KASIM 2020

10:00-12:30

25 KASIM 2020

10:00-12:30

NİTELİKSEL ARAŞTIRMALAR KURSU

24 KASIM 2020

16:00-18:00

25 KASIM 2020

14:00-17:00

SPSS EĞİTİMİ KURSU

24 KASIM 2020

14:00-17:00

25 KASIM 2020

18:30-21:30

26 KASIM 2020

18:30-21:30

 
Kurs katılımını iptal etmek isteyen katılımcılar 07 Kasım tarihine kadar yazılı olarak taleplerini ahag16@evronas.com adresine bildirmeleri durumunda tam iade yapılacaktır.

Ödenen kurs ücretini kongre kayıt bedeli olarak kulanmak isteyen katılımcıların, taleplerini 7 Kasım tarihine kadar yazılı olarak ahag16@evronas.com adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© 2016 Her hakkı saklıdır.